4 grudnia 2007

Profilaktyka w ochronie zdrowia

VI Konferencja Naukowa „Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia (OSOZ)”, która odbyła się w listopadzie br. w Warszawie, zgromadziła liczne grono lekarzy, menedżerów ochrony zdrowia, farmaceutów i pielęgniarek.

Spotkanie odbywało się pod hasłem „W trosce o zdrowsze społeczeństwo. Profilaktyka”. Zmieniające się podejście do filozofii medycyny zachodniej (akademickiej) i coraz silniejsze akcentowanie roli profilaktyki w ramach różnorodnych akcji promujących zdrowie sprawiły, że temat wybrany przez organizatorów konferencji oceniono jako niezwykle potrzebny i aktualny. Wśród prelegentów znalazły się takie autorytety, jak: prof. dr hab. Adam Grzanka (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, ekspert w dziedzinie bioinżynierii), prof. dr hab. Ewa Piętka (Zakład Elektroniki Biomedycznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach), dr hab. Romuald Krajewski (Naczelna Izba Lekarska), Michał Kamiński (doradca prezydenta ds. zdrowia Konfederacji Pracodawców Polskich, ekspert Korporacji „Zdrowe Zdrowie”), dr Wojciech Misiński (ekspert ekonomiki ochrony zdrowia z Centrum im. Adama Smitha), dr Adam Kozierkiewicz (Instytut Zdrowia Publicznego CM UJ) oraz gość specjalny – Urszula Jaworska z Fundacji jej imienia, będącej organizacją non-profit, najprężniej działającą na rzecz osób z problemem nowotworowym.

Oprócz tematu profilaktyki – wykłady i dyskusje w kuluarach dotyczyły zarządzania i leczenia w OSOZ. Dużym zainteresowaniem cieszyła się sesja poświęcona podpisowi elektronicznemu i e-dokumentacji medycznej. Wielkie wrażenie na uczestnikach zrobiło omówienie idei
Konta Zdrowotnego Pacjenta oraz kart zdrowotnych.

RK

Archiwum