22 grudnia 2007

Rozbudowa na Inflanckiej

13 października 2007 r. wmurowano kamień węgielny
pod rozbudowę Szpitala Ginekologiczno-Położniczego „Inflancka” im. Krysi Nizińskiej „Zakurzonej”.

Inwestycja będzie obejmowała budowę nowego obiektu oraz modernizację
dotychczas eksploatowanego. W nowej części budynku znajdzie się nowoczesna baza diagnostyczno-zabiegowa, co pozwoli na wygospodarowanie większej powierzchni dla pacjentów w istniejącej już części szpitala.
Dyrekcja placówki poinformowała, że w czasie prac budowlanych nie zostanie zmniejszony zakres wykonywanych świadczeń medycznych.
Zakończenie inwestycji planuje się na rok 2010. AK

Archiwum