13 grudnia 2007

W sprawie recept dla rencistów i emerytów

Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej informuje, że zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia – dotychczas używane recepty białe tracą ważność z dniem 31 grudnia 2007 r. W roku 2008 będzie można pobierać recepty wyłącznie drogą elektroniczną.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej wystąpiło z pismem do dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie umożliwienia lekarzom emerytom i rencistom otrzymywania recept drogą elektroniczną w Biurze OIL w Warszawie (kwestia instalacji specjalnego łącza) lub też stworzenia możliwości ich wydruku w Oddziale MOW NFZ w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8 oraz w delegaturach: w Ciechanowie, Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach.
Czekamy na odpowiedź w tej sprawie.

Włodzimierz Cerański,
dyrektor Biura OIL

Archiwum