6 grudnia 2007

Wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich

O lokal dla poradni
W październiku br. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministra rozwoju regionalnego w sprawie lokalizacji jednej z warszawskich poradni lekarskich.

Rzecznik otrzymał prośbę o interwencję w sprawie dalszego funkcjonowania w dotychczasowym lokalu poradni lekarskiej przy ul. Żurawiej 3/5 w Warszawie. Z korespondencji RPO wynika, że prawnym zarządcą posesji, w której znajduje się poradnia, jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Jednak przez 40 lat placówka stanowiła własność Ministerstwa Budownictwa, które w 1960 r. wybudowało obiekt przy ul. Żurawiej 3/5 z przeznaczeniem na cele związane z udzielaniem świadczeń medycznych. Jak podaje RPO, w sposób nieoczekiwany Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wytoczyło proces eksmisyjny. Działanie to ma mu ułatwić pozyskanie dodatkowej powierzchni biurowej niezbędnej przy planowanym zwiększeniu zatrudnienia.
Zdaniem rzecznika, pozbawienie poradni wymienionego lokalu oznacza zakończenie działalności dobrze prosperującej placówki medycznej w tym rejonie Warszawy. Zapewnia ona świadczenia z zakresu podstawowej opieki lekarskiej (lekarzy rodzinnych), ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, opiekę stomatologiczną, ma także pracownię audiometrii i elektrokardiografii oraz gabinet fizykoterapii. Leczy się w niej ok. 12 tys. pacjentów; większość od przeszło 30 lat – są to często osoby w podeszłym wieku, którym trudno będzie szukać pomocy medycznej w innych, odległych ośrodkach medycznych. Likwidacja poradni niewątpliwie ograniczy dostęp do świadczeń zdrowotnych znacznej części dotychczasowych pacjentów placówki – uważa RPO.
Rzecznik poprosił ministra o zajęcie stanowiska w tej sprawie oraz wypracowanie rozwiązania kompromisowego.

Nieuleczalnie chore dzieci
W październiku br. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministra zdrowia w sprawie opieki paliatywno-hospicyjnej nad dziećmi.

Rzecznik zwrócił się o wyeliminowanie z praktyki Narodowego Funduszu Zdrowia limitów dyskryminujących część nieuleczalnie chorych dzieci w dostępie do niezbędnej opieki medycznej, a także o sfinalizowanie prac nad wydaniem rozporządzenia w sprawie standardów postępowania i procedur medycznych z zakresu opieki paliatywno-hospicyjnej w zakładach opieki zdrowotnej.

AK

Archiwum