1 stycznia 2008

75-lecie Instytutu Onkologii

75 lat temu przy ul. Wawelskiej w Warszawie powstał Instytut Radowy. Jego pracę kontynuował Instytut Onkologii. Obecnie prowadzi ją Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie na Ursynowie.

Z okazji jubileuszu – w listopadzie 2007 r. w Warszawie odbyła się uroczysta sesja. Prof. Edward Towpik, kierownik Redakcji Naukowej Centrum Onkologii, przedstawił historię placówki, zaś prof. Marek Nowacki, dyrektor Instytutu – dzisiejszą działalność kliniczną i naukową.
Zasłużeni lekarze – pracownicy Centrum zostali wyróżnieni dyplomami Honorowego Członka Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego: prof. Zofia Kietlińska, prof. Olga Mioduszewska, prof. Andrzej Kułakowski, prof. Tadeusz Lewiński, prof. Jerzy Tołwiński, prof. Jan Steffen, prof. Zbigniew Wronkowski i prof. Jan Zieliński. Wśród odznaczonych znalazł się także angielski fizyk dr Richard F. Mould, zajmujący się zagadnieniami leczenia promieniowaniem.
Uroczystości towarzyszyła sesja naukowa II Mazowieckich Spotkań Onkologicznych.

mkr

Archiwum