13 stycznia 2008

Deklaracja Warszawska

26 listopada 2007 r. w Warszawie, po spotkaniu ministrów zdrowia państw-„nowych” członków UE oraz Serbii i Turcji, podpisano wspólną deklarację „W sprawie europejskiego obserwatorium zdrowia publicznego”. W naradzie wziął także udział Peter Boyle, dyrektor Międzynarodowej Agencji Badań nad Nowotworami (International Agency for Research on Cancer).

Inicjatorem spotkania była strona polska, a organizatorami Andrzej Wojtyła, główny inspektor sanitarny, i prof. Witold Zatoński, ekspert w dziedzinie zdrowia publicznego.
W ostatnich 15 latach wyraźnie poprawia się stan zdrowia ludności krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Mimo to istnieje spory dystans między tym regionem a zachodnią częścią kontynentu. Dotyczy to szczególnie średniej długości życia oraz umieralności z powodu chorób przewlekłych. Mieszkaniec Łotwy żyje przeciętnie o 17 lat krócej niż Szwed. Na Węgrzech rak płuc zdarza się 4 razy częściej niż w Szwecji. Kobiety w Bułgarii są 10 razy częściej narażone na ryzyko zawału serca niż Francuzki.
Zebrani w Warszawie ministrowie zdrowia wyrazili deklarację przeprowadzenia badań nad przyczynami tego stanu oraz przygotowania projektu działań prewencyjnych, opartego na dowodach naukowych. Inicjatywa Programu Europejskiego Monitoringu Zdrowia Publicznego znalazła poparcie Międzynarodowej Agencji Badań nad Nowotworami.
W podpisanej przez zgromadzonych ministrów zdrowia Deklaracji Warszawskiej napisano m.in.: „Zwracamy się do Komisji Europejskiej o wsparcie naszych starań, aby tenże projekt mógł stać się rzeczywistością. Naszym wspólnym celem jest dobry stan zdrowia mieszkańców całej Europy.
Z uwagi na ogromne nierówności w zdrowiu w Europie (…) należy pilnie podjąć działania na rzecz zmniejszenia i wyeliminowania tych nierówności”.
mkr

Archiwum