3 stycznia 2008

MZ i NFZ wprowadzają zmiany

Po spotkaniu minister zdrowia Ewy KOPACZ z prezesem NFZ Jackiem PASZKIEWICZEM – 17 grudnia 2007 r. zostały zapowiedziane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Poprzedzono je konsultacjami z dyrektorami szpitali różnych szczebli. Zmiany te mają ułatwić zapewnienie pacjentom ciągłości opieki medycznej po 1 stycznia 2008 r. Środki finansowe będą pochodziły z przesunięć w planach finansowych oddziałów NFZ.

– NFZ niezwłocznie uruchomi środki finansowe na zapłacenie szpitalom należności z tytułu ugód sądowych za nadwykonania świadczeń medycznych.
– Zgodnie z zapowiedzią minister zdrowia w sprawie zniesienia limitów na niektóre świadczenia medyczne, po konsultacji z prezesem NFZ i grupą ekspertów – w 2008 r. zostaną zniesione limity na niektóre procedury medyczne.
– Minister zdrowia po uzgodnieniu z prezesem NFZ podjęła decyzje niezbędne do uruchomienia większych środków finansowych na lecznictwo szpitalne w 2008 r. – średnio w skali kraju do 12 zł za punkt w procedurze medycznej.
– Prezes NFZ w porozumieniu z minister zdrowia postanowił zliberalizować warunki odbywania dyżurów lekarskich w szpitalach. Zmiany będą polegały na zmniejszeniu wymagań Funduszu w zakresie minimalnej obsady dyżurowej lekarzy specjalistów na oddziałach szpitalnych, a także umożliwią pełnienie dyżurów przez lekarzy rezydentów za zgodą ordynatora oddziału.

Archiwum