15 stycznia 2008

Nagrody „Menedżera Zdrowia”

W konkursie „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia”, którego głównym organizatorem jest miesięcznik „Menedżer Zdrowia”, nagrody z rąk minister Ewy Kopacz otrzymało kilka osób z Mazowsza.

Tytuł „Człowieka Roku 2007” Kapituła Konkursu przyznała prof. dr. hab. med. Henrykowi Skarżyńskiemu, twórcy i dyrektorowi Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

W kategorii „Menedżer Roku 2007” za kierowanie placówkami publicznymi jedno z wyróżnień uzyskał Władysław Krzyżanowski, do niedawna dyrektor Szpitala Powiatowego SPZOZ w Ostrowi Mazowieckiej.
W kategorii „Działalność edukacyjno-szkoleniowa” nagrodę przyznano

Medycznej Platformie Edukacyjnej TVN Med w Warszawie.

Wyróżnienia otrzymały:

MBA – Zarządzanie i Ekonomika Technologii Medycznych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego
w Warszawie; oraz Podyplomowa Szkoła Kardiologiczna w Warszawie.

W kategorii „Działalność charytatywna” wspólną nagrodę przyznano:

Fundacji „Przyjaciółka” i firmie Janssen-Cilag Polska.

W kategorii „Dziennikarstwo informacyjne i edukacyjne” wyróżnienia otrzymali:

Piotr Kościelniak
z „Rzeczpospolitej”;
Krzysztof Michalski z Programu I Polskiego Radia; oraz
Ewa Gwiazdowicz, redaktor naczelna „Pulsu”.

Ponadto Kolegium Redakcyjne
„Menedżera Zdrowia”
uhonorowało własnymi nagrodami:

Centrum Zdrowia Publicznego
Wyższej Szkoły im. Leona Koźmińskiego
; oraz

Program OSOZ firmy Kamsoft.

mkr

Archiwum