26 stycznia 2008

Podróż w czasie

„Od Brodowskiego… do Paszkiewicza… Twórcy Warszawskiej Szkoły Anatomii Patologicznej” – pod takim właśnie tytułem 17 listopada 2007 r. w Sali Senatu Rektoratu Akademii Medycznej w Warszawie odbyła się uroczysta sesja historyczno-naukowa pod honorowym patronatem rektora AM, prof. Leszka PĄCZKA, i dziekana I Wydziału Lekarskiego, prof. Marka KRAWCZYKA.

Spotkanie zorganizowano dla upamiętnienia 145. rocznicy wygłoszenia w Warszawie pierwszego wykładu z anatomii patologicznej – przez prof. Włodzimierza Ludomira Brodowskiego – oraz 40. rocznicy śmierci prof. Ludwika Antoniego Paszkiewicza.
Licznie przybyłych gości – nestorów polskiej patologii, przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Patologów, historyków i lekarzy – przywitali gospodarze spotkania: prof. Aleksander Wasiutyński oraz dr n. med. Ewa Skrzypek-Fakhoury.
Prof. Pączek otworzył sesję wspomnieniem kierowników Zakładu Anatomii Patologicznej. Podkreślił też znaczenie AM w kontekście nadchodzącego 200-lecia uczelni.
Następnie uroczyście wręczono Medal Twórców Warszawskiej Szkoły Anatomii Patologicznej, przyznany rektorowi i dziekanowi I Wydziału Lekarskiego; a także gościowi specjalnemu Tomaszowi Chajęckiemu – wnukowi prof. Ludwika Paszkiewicza; oraz prof. prof.: Bogdanowi Ciszkowi, Jerzemu Jurkiewiczowi, Jackowi Malejczykowi, Jerzemu Woyowi-Wojciechowskiemu; przewodniczącemu NRL Konstantemu Radziwiłłowi; dr. dr. n. med.: Aleksandrowi Tulczyńskiemu i Andrzejowi Włodarczykowi.

W części historycznej sesji o początkach nauczania anatomii patologicznej w Warszawie mówił dr n. hum. Ryszard W. Gryglewski z Katedry Historii Medycyny Collegium Medicum UJ. Następnie dr n. med. Ewa Skrzypek-Fakhoury zaprosiła gości w podróż śladami Brodowskiego i Paszkiewicza, skupiając się na mało znanych faktach z życiorysów obu uczonych. Jeden z tych śladów przeniósł audytorium do XIX-wiecznej Warszawy, gdzie 7 lutego 1862 r. w Teatrze Anatomicznym, przy ul. Zgoda, Włodzimierz Brodowski wygłosił swój pierwszy wykład z anatomii patologicznej.

„Od Brodowskiego… do Paszkiewicza…” to także tytuł towarzyszącej sesji wystawy, którą do końca stycznia br. można oglądać w Rektoracie AM w Warszawie oraz na stronie internetowej: www.bibl.amwaw.edu.pl/ewa. Część ekspozycji pt. „Anatomia patologiczna wczoraj i dzisiaj” pozwala na porównanie dawnych opracowań z obecnymi publikacjami z tej dziedziny.

W części naukowej sesji dr hab. n. med. Barbara Górnicka porównała dzisiejszy Zakład Anatomii Patologicznej z tym z czasów Ludwika Paszkiewicza. Uczestnikom zaprezentowano także badania nad neowaskularyzacją serca, prowadzone obecnie przez dr hab. n. med. Annę Ratajską. Z kolei dr n. med. Ewa Wilczek nakreśliła współczesne metody naukowe stosowane w patomorfologii. Następnie dr n. wet. Krzysztof Borkowski (Olympus Polska) przeniósł zebranych w świat mikroskopii wirtualnej.

Uczestnicy spotkania otrzymali monografię Ewy Skrzypek-Fakhoury „Od Brodowskiego… do Paszkiewicza… Twórcy Warszawskiej Szkoły Anatomii Patologicznej”, wydaną przez Med Tour Press International.
Książka ukazała się m.in. dzięki Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie.
oprac. md

Archiwum