28 stycznia 2008

Stanowisko ORL w w sprawie wypowiedzi dr. Jacka Paszkiewicza, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

STANOWISKO
OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 7 GRUDNIA 2007 r.

w sprawie wypowiedzi
dr. Jacka Paszkiewicza,
Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie wyraża głęboką dezaprobatę wobec wypowiedzi Prezesa NFZ,
dr. Jacka Paszkiewicza, w związku
z nowymi uregulowaniami dotyczącymi czasu pracy lekarzy.

Skutki nowych uregulowań – poprzez znaczne ograniczenie dobowego i tygodniowego wymiaru czasu pracy – oznaczają konieczność zatrudnienia dodatkowych lekarzy i podwyższenia wynagrodzenia za dyżury lekarskie, traktowane jako praca w godzinach nadliczbowych. Oznacza to bardzo duże wydatki dla szpitali.

Prezes NFZ, zapytany o to, skąd wziąć pieniądze na pokrycie tych znacznych ekstrawydatków, odpowiedział: „Z kontraktów. To w ogóle jest problem dyrektorów szpitali, problem zarządzania. Jeśli ktoś nie wie, jak sobie poradzić, to powinien podziękować za posadę albo nauczyć się od dyrektorów szpitali, którzy sobie poradzili”.

Takie stanowisko to klasyczny przykład arogancji monopolisty.

W tej krytycznej sytuacji, która pojawia się już z dniem 1 stycznia 2008 r., zajęcie przez nowego Prezesa NFZ stanowiska oznaczającego – to nie moja sprawa, nic mnie to nie obchodzi – budzi żywe oburzenie naszego środowiska. Zwykłe poczucie przyzwoitości nakazywałoby Prezesowi NFZ powstrzymać się od obraźliwych stwierdzeń, zwłaszcza na początku swojego urzędowania.

Wypowiedzi tego rodzaju, osoby pełniącej tak ważne stanowisko
w ochronie zdrowia, źle rokują rozwiązaniu tego niezmiernie ważnego problemu.

Przewodniczący ORL
Andrzej WŁODARCZYK

Sekretarz ORL
Ładysław NEKANDA-TREPKA

Archiwum