6 stycznia 2008

UWAGA, NADAL POTRZEBNI LEKARZE SĄDOWI!

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie publikuje ponowne wystąpienia prezesów okręgowych sądów, których działanie obejmuje obszar Izby, w sprawie przedstawienia listy kandydatów na lekarzy sądowych.

Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Beata Waś, występuje z wnioskiem o przedstawienie listy kandydatów na lekarzy sądowych
w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie
, uwzględniając potrzebę, aby lekarze ci wykonywali zawód w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej albo w ramach praktyki lekarskiej na terenie poszczególnych dzielnic Warszawy oraz miast i gmin okołowarszawskich, w następujących specjalnościach:
n chirurgia ogólna – 32 osoby

 • choroby wewnętrzne – 64 osoby;
 • kardiologia – 32 osoby;
 • medycyna rodzinna – 70 osób
 • ginekologia i położnictwo – 32 osoby
 • psychiatria – 10 osób.

  Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce, sędzia Marta Truszkowska, występuje z wnioskiem o przedstawienie listy kandydatów na lekarzy sądowych w okręgu Sądu Okręgowego w Ostrołęce, uwzględniając potrzebę, aby lekarze ci wykonywali zawód w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej albo w ramach praktyki lekarskiej na terenie powiatów ostrołęckiego, ostrowskiego, przasnyskiego, makowskiego, pułtuskiego, wyszkowskiego oraz gminy Nasielsk, w następujących specjalnościach:
  n medycyna rodzinna – 20 osób;

 • choroby wewnętrzne – 10 osób;
 • kardiologia – 10 osób;
 • chirurgia ogólna – 15 osób;
 • chirurgia urazowo-ortopedyczna – 6 osób;
 • ginekologia i położnictwo – 10 osób;
 • psychiatria – 10 osób.
  Wiceprezes Sądu Okręgowego w Płocku, sędzia Małgorzata Michalska, występuje z wnioskiem o przedstawienie listy kandydatów na lekarzy sądowych w okręgu Sądu Okręgowego w Płocku, uwzględniając potrzebę, aby lekarze ci wykonywali zawód w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej albo w ramach praktyki lekarskiej na terenie powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, sochaczewskiego, żyrardowskiego, w następujących specjalnościach:
  n medycyna rodzinna – 2 osoby;
 • choroby wewnętrzne – 2 osoby;
 • kardiologia – 1 osoba;
 • psychiatria – 1 osoba;
 • chirurgia ogólna – 1 osoba;
 • ginekologia i położnictwo – 1 osoba;
  na terenie każdego z ww. powiatów.


  Mając powyższe na uwadze, ORL w Warszawie apeluje, aby lekarze z terenów wskazanych we wnioskach prezesów właściwych sądów okręgowych, mający tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia i zamierzający wykonywać czynności lekarza sądowego, złożyli wniosek o wpis na listę kandydatów na lekarzy sądowych do sekretariatu ORL do 15 stycznia br. Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej: www.warszawa.oil.org.pl oraz jest dostępny
  w sekretariacie ORL.

  Archiwum