19 stycznia 2008

Z radomskiej delegatury

Kolumnę redaguje
Mirosław Wąsik

Dar WOŚP dla szpitala
Przenośny aparat rentgenowski trafił na Oddział
Chirurgii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Aparat jest darem od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Jak poinformowała dyrektor WSzS Luiza Staszewska, sprzęt pozwala na wykonanie zdjęć bez konieczności przemieszczania i zmiany pozycji pacjenta. – Aparat został ustawiony na bloku operacyjnym z przeznaczeniem do wykorzystywania przez Oddział Chirurgii Dziecięcej. Nie wykluczamy jednak, że będą z niego korzystać również starsi pacjenci – powiedziała dyr. Staszewska.
Z nowego sprzętu cieszy się także ordynator Oddziału Chirurgii Dziecięcej, dr Andrzej Wypyski. – Dzięki otrzymanym darom znacznie zyskujemy na czasie podczas leczenia. Możemy również być bardziej skuteczni – podkreśla.
Oprócz aparatu rentgenowskiego WSzS w Radomiu otrzymał od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy stabilizator zewnętrzny, wiertarkę chirurgiczną, dermatom, fartuchy ochronne oraz okulary chirurgiczne. Dary te, w sumie warte kilkaset tysięcy zł, poprawią jakość usług wykonywanych przez szpital. – Sami byśmy mieli duże trudności, aby kupić sprzęt tego typu – dodaje dyr. Staszewska.

Koniec protestu w Kozienicach
Lekarze Szpitala Powiatowego w Kozienicach zakończyli akcję protestacyjną. Porozumienie w tej sprawie podpisano w ostatnim tygodniu listopada ub.r.

Zdaniem dyrektora placówki, dr. Sławomira Idzikowskiego, zgoda lekarzy na przedstawione im propozycje finansowe pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie placówki. – Podpisanie porozumienia stabilizuje sytuację. Łatwiej nam teraz podejmować działania na rzecz naszego szpitala – mówi
dr Idzikowski. Przyjęte regulacje wprowadzają 1 tysiąc zł
(brutto) podwyżki do pensji i wzrost wyceny za jeden punkt o 3 zł za przyjmowanie pacjentów w poradniach.
Lekarze kozienickiego szpitala protestowali od maja 2007 r.; m.in. złożyli wypowiedzenia umów o pracę. Po wrześniowych negocjacjach z dyrekcją zgodzili się na tymczasowy powrót do pracy. Całkowite zakończenie sporu uzależniali od wysokości podwyżek. Efektem podpisanego porozumienia jest wycofanie przez lekarzy złożonych wcześniej wypowiedzeń.

Podziękowania za długoletnią pracę
Upominki i serdeczne słowa – w taki sposób przedstawiciele samorządu lekarskiego podziękowali swoim koleżankom i kolegom z regionu radomskiego
za wieloletnią pracę zawodową.

W gronie 17 zaproszonych osób byli m.in. lekarze z Radomia, Pionek i Lipska. Coroczne spotkanie lekarzy nabywających uprawnienia emerytalne prowadził szef Delegatury, dr Mieczysław Szatanek. – Mimo uzyskania prawa do emerytury lekarze w dalszym ciągu pozostają aktywni zawodowo. Ma to związek głównie z utrzymującymi się brakami kadrowymi w szpitalach i w przychodniach – powiedział dr Szatanek.
Wiceprzewodniczący ORL zachęcił zaproszonych lekarzy do udziału w pracach Komisji Emerytów, organizującej cykliczne spotkania o zróżnicowanej tematyce oraz wycieczki krajoznawcze. Kieruje nią dr Andrzej Wysocki.

Modlitwa za zmarłych lekarzy
Proboszcz katedry, ks. Edward Poniewierski, przewodniczył uroczystej Mszy św. w intencji zmarłych lekarzy z Radomia, odprawionej 25 listopada 2007 r.

W czasie uroczystości odczytano listę ponad 200 medyków, którzy związali swoją drogę życiową z miastem. W imieniu środowiska lekarskiego nazwiska zmarłych lekarzy odczytała współorganizatorka spotkania, dr Danuta Krajewska. Symboliczny wieniec i znicz złożyli przed ołtarzem dr Wanda Dumania-Kuczyńska i dr Franciszek Garewicz.
– Wspominamy lekarzy, którzy pracowali tu przed laty, aby okazać im pamięć i szacunek za sposób, w jaki wykonywali swój zawód. Te nazwiska ciągle pozostają w pamięci wielu osób, zarówno pacjentów, jak i młodszych kolegów. Taka ciągłość tradycji jest bardzo ważna, lecz, niestety, wciąż zbyt mało doceniana – powiedziała po uroczystościach dr Krajewska.
O szacunku do zawodu medyka mówił także w czasie homilii ks. Poniewierski. – Szum wokół różnych niemiłych incydentów zasłania prawdziwy wymiar pracy lekarzy, którzy są pełni dobrej woli i podejmują trud pomocy innym ludziom – podkreślał proboszcz radomskiej katedry.
Uroczyste wspominanie zmarłych lekarzy odbywa się w katedrze od 2000 r. Współorganizatorem spotkań jest Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich oraz Delegatura Radomska OIL.

Archiwum