17 stycznia 2008

Życzenia dla systemu ochrony zdrowia w Polsce na rok 2008

12 grudnia 2007 r. w Warszawie odbyło się okolicznościowe spotkanie przedstawicieli środowisk medycznych, organizacji pacjentów, producentów leków i dziennikarzy pod hasłem „Trzy życzenia dla systemu zdrowia na rok 2008”. Na spotkanie przybyli m.in.: minister zdrowia Ewa KOPACZ i prezes NFZ Jacek PASZKOWSKI. Debata została zorganizowana przez Centrum Komunikacji Medialnej, Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie oraz Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia. „Puls” objął patronat medialny.

Każdy uczestnik spotkania mógł wypowiedzieć swoje 3 życzenia na rok 2008.
Minister Ewa Kopacz życzyła wszystkim mniej absurdów i więcej normalności; pacjentom – aby w 2008 r. mieli więcej spokoju, czerpali więcej zadowolenia z porad i świadczeń medycznych. Trzecie życzenie min. Kopacz złożyła sobie samej – aby spotkania z Krzysztofem Bukielem, przewodniczącym Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, nie ograniczały się wyłącznie do dyskusji o finansowaniu ochrony zdrowia.
Ks. Arkadiusz Nowak, kierownik Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, podkreślił, że organizacje pacjentów chciałyby, aby system ochrony zdrowia zapewniał większe bezpieczeństwo. Z badań przeprowadzonych wśród pacjentów w 2006 r. wynika, że dobrze oceniają oni jakość pracy lekarzy, ich fachowość, życzliwość; ale nie czują się bezpiecznie w systemie. Ponadto chcieliby współuczestniczyć w decyzjach dotyczących zmian, co można uzyskać przez prowadzenie dialogu ze środowiskiem pacjentów. Trzecie życzenie ks. Nowaka było skierowane do min. Ewy Kopacz – aby spotykała ją życzliwość ze strony tych, którzy wysuwają żądania.

Andrzej Włodarczyk
, przewodniczący ORL w Warszawie, w tym dniu powołany na podsekretarza stanu w MZ, wyraził życzenia, aby deklarowany priorytet rządu dla spraw służby zdrowia, wraz ze zwiększeniem przeznaczonych na to środków finansowych, stał się faktem; aby Ministerstwo Zdrowia konsekwentnie realizowało zapowiedziane reformy; aby wszelkie decyzje były konsultowane z fachowcami i autorytetami zajmującymi się problematyką ochrony zdrowia, a nie podejmowane pod naciskiem polityków.

Andrzej Tarasiewicz
, prezes Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych, postulował przywrócenie dialogu władzy z organizacjami reprezentującymi środowisko medyczno-farmaceutyczne; tworzenie dobrej legislacji, zawierającej zapisy, których interpretacja nie będzie przyczyniać się do chaosu na rynku farmaceutycznym; oraz przywrócenie priorytetu polityce lekowej w Ministerstwie Zdrowia.

Zdzisław Sabiłło
, prezes Związku Pracodawców INFARMA, za najważniejsze sprawy do rozwiązania w 2008 r. uznał: wprowadzenie jasnych i możliwych do weryfikacji kryteriów refundacji leków; wdrożenie unijnych dyrektyw do polskiego prawa, szczególnie w zakresie terminów rozpatrywania wniosków refundacyjnych, sposobu i trybu podejmowania decyzji oraz możliwości odwołań.

Ryszard Majkowski
, wiceprezes ORL w Warszawie, życzył – nie tylko lekarzom dentystom – aby opieka stomatologiczna znalazła właściwe miejsce w systemie opieki zdrowotnej.

Jadwiga Kamińska
, przewodnicząca Dziennikarskiego Klubu Promocji Zdrowia, apelowała do lekarzy, aby więcej uwagi poświęcali profilaktyce zdrowotnej.

Halina Górska
, dziennikarka prasowa, wyraziła życzenie, aby ścieżka dostępności do usług medycznych była zdemokratyzowana – jednakowa dla zwykłych obywateli i prominentów. (Podobne życzenie, które się jednak nie spełniło, wyraził rok temu dr Andrzej Włodarczyk).
mkr

Archiwum