6 lutego 2008

Biały Szczyt Warszawa, 21 stycznia 2008 r.

Otwierając Biały Szczyt, premier Donald Tusk wyraził nadzieję, że to i organizowane dalsze spotkania doprowadzą do rozwiązania problemów służby zdrowia. – Chciałbym, żebyśmy dzisiaj ustalili pole działania i tę przestrzeń, gdzie zgoda, nawet jeśli trudna, jest możliwa – zaapelował. Zapewnił, że zgodnie z potrzebą zainteresowanych środowisk będą prowadzone konsultacje społeczne dotyczące ustaw reformujących system ochrony zdrowia.

Premier zaproponował, by cykl spotkań poświęconych służbie zdrowia trwał co najmniej 2 miesiące. W tym czasie będą pracowały zespoły tematyczne oraz odbędą się 2-3 posiedzenia plenarne Szczytu. – Dopóki nie dojdziemy do porozumienia, potrzebna będzie większa wyrozumiałość i większa solidarność wewnątrz środowiska – powiedział. Zdaniem premiera, najistotniejszą obecnie sprawą jest ustalenie, czy zwiększenie środków finansowych w systemie ochrony zdrowia odbędzie się poprzez wzrost składki na ubezpieczenie zdrowotne, współpłacenie czy przez dobrowolne dodatkowe ubezpieczenia. – Chciałbym usłyszeć, na ile jest zgoda w kwestii, że nie można dolewać pieniędzy do dziurawego systemu – zaznaczył Donald Tusk.

Szef rządu zadeklarował, że bierze pełną odpowiedzialność za projekty ustaw reformujących system ochrony zdrowia, które wpłynęły do Sejmu jako poselskie. – Zdajemy sobie sprawę, że kwestie dotyczące ochrony zdrowia bez konsultacji społecznych nie mają szans na powodzenie – podkreślił, zapowiadając jednocześnie gotowość do współpracy ze środowiskami reprezentującymi służbę zdrowia.

Ustalono, że powstanie komitet sterujący Białego Szczytu. Jego pracami będzie kierował prof. Marek Safjan. – Zwróciłem się z prośbą do człowieka spoza bieżącej polityki, spoza interesów ochrony zdrowia – wyjaśnił swoją decyzję Donald Tusk. Specjalny komitet sterujący, w którego skład mają wejść przedstawiciele środowisk, będzie monitorował prace zespołów tematycznych. Ponadto premier zapowiedział, że zwróci się do wszystkich klubów parlamentarnych oraz Kancelarii Prezydenta RP o zgłoszenie przedstawicieli do tzw. zespołu politycznego.

Podczas Białego Szczytu premierowi towarzyszyła minister zdrowia Ewa Kopacz. Pałac Prezydencki reprezentowali szefowa Kancelarii Prezydenta RP Anna Fotyga i doradca prezydenta RP ds. zdrowia Tomasz Zdrojewski. W Białym Szczycie uczestniczyło blisko 70 przedstawicieli organizacji działających w ochronie zdrowia.
na podst. CIR

Archiwum