6 lutego 2008

Nowy oddział w Szpitalu Wolskim

11 grudnia 2007 r. w Szpitalu Wolskim – po remoncie i gruntownej modernizacji pomieszczeń – otwarto Oddział Internistyczno- -Gastroenterologiczny.

Dotychczas funkcjonujący oddział nie odpowiadał wymogom sanitarno-epidemiologicznym. Dostosowanie go do przepisów spowodowało zmniejszenie liczby łóżek o 35 proc. Oddział liczy obecnie 28 łóżek w 8 salach – od dwu- po pięcioosobowe, z węzłami sanitarnymi i prysznicem.
Jedna z sal jest wyposażona w aparaturę do intensywnego nadzoru – system monitorowania funkcji życiowych. Szpital dysponuje więc już teraz 4 takimi systemami.
Na oddziale nie ma żadnych barier architektonicznych – w pomieszczeniach znajdują się szerokie drzwi umożliwiające poruszanie się na wózku inwalidzkim, a przy ścianach zainstalowano barierki. Jest też łazienka ułatwiająca mycie chorych leżących oraz WC dla osób niepełnosprawnych.
Większość środków finansowych na remont i zakup wyposażenia pochodziła z budżetu m.st. Warszawy.
mkr

Archiwum