9 lutego 2008

PODZIĘKOWANIA

Na ręce Przewodniczącego ORL Andrzeja Włodarczyka i Redaktor naczelnej „Pulsu” Ewy Gwiazdowicz składamy serdeczne podziękowanie za finansową pomoc i wsparcie wydania książki pt. „Od Brodowskiego… do Paszkiewicza… Twórcy Warszawskiej Szkoły Anatomii Patologicznej” autorstwa dr n. med. Ewy Skrzypek-Fakhoury. Zwłaszcza niezwykle cenimy sobie fakt zbliżenia we współpracy środowiska akademickiego z korporacją lekarską.

prof. dr n. med. Aleksander Wasiutyński
dr n. med. Ewa Skrzypek-Fakhoury
Akademia Medyczna w Warszawie, Centrum Biostruktury, Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej

Archiwum