23 lutego 2008

Uwaga! Absolwenci AM, rocznik 1952-1958

24 maja 2008 r. o godz. 11.00 w Sali Senackiej Rektoratu
Akademii Medycznej w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 61 (I piętro) odbędzie się uroczystość 50-lecia wręczenia dyplomów.

Organizatorzy przewidują również wspólny obiad. Osoby zainteresowane tylko oficjalnym spotkaniem w AM proszone są o wniesienie opłaty w wysokości 50 zł, natomiast zainteresowane wspólnym obiadem – dodatkowej opłaty 80 zł na konto Stowarzyszenia Wychowanków Medycyny i Farmacji (Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 61) nr: 42102010550000 970200158238, z dopiskiem: Zjazd rocznika 1952-1958.

Dowodem potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu jubileuszowym jest wniesienie opłaty w podanej wyżej wysokości do 30 marca 2008 r.

Komitet Organizacyjny – Mieczysław Szostek
Klinika Chirurgii Ogólnej i Klatki Piersiowej AM,
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a,
tel. (0-22) 599-25-64; fax: (0-22) 599-15-64;
e-mail: szostekm@amwaw.edu.pl

Archiwum