12 lutego 2008

Wręczenie „Praw wykonywania zawodu” absolwentom AM, rocznik 2007 – cd.

Fragment przemówienia wygłoszonego 26 listopada 2007 r. przez lek. Martę RAWŁUSZKO
w czasie rozdania dyplomów absolwentom Akademii Medycznej w Warszawie

Dyplom zobowiązuje…

J ako absolwenci naszej Alma Mater złożyliśmy już przyrzeczenie lekarskie, otrzymaliśmy dyplomy.
Wielka odpowiedzialność spoczywa teraz na naszych barkach.

W każdej literze słowa „lekarz” jest bowiem ukryty inny aspekt naszego zawodu, o którym musimy pamiętać:

L jak LUDZIE, bo to ludziom mamy służyć w przyszłości,
E – jak EMPATIA, gdyż istotą naszego powołania jest bezpośrednie spotkanie człowieka z człowiekiem,
cierpiącym bliźnim,
K – jak KOOPERACJA, bo powinniśmy nauczyć się koleżeńskiej współpracy nie tylko między sobą,
ale także z przedstawicielami innych zawodów, którzy wspólnie z nami nieść będą pomoc choremu,
A – jak AMBICJA, ale ta zdrowa i uczciwa, rozumiana jako wewnętrzna potrzeba stawania się lepszym,
R – jak ROZWÓJ zawodowy, bo tylko stale podnosząc swoje kwalifikacje,
mamy szansę do końca życia pozostawać dobrymi lekarzami,
Z – jak ZAROBKI albo ZAGRANICA,
albo wreszcie Z – jak ZDROWIE, bo musimy je mieć, karmiąc siebie i nasze rodziny bogactwem,
ale tylko tym… duchowym, które zaszczepili w nas nasi Mistrzowie.

Wielu ludzi włożyło mnóstwo energii i pracy, by stworzyć nam warunki do swobodnego pogłębiania wiedzy
w interesujących nas dziedzinach, za co wszystkim im serdecznie dziękujemy.

Archiwum