26 lutego 2008

Z Mazowsza

Kolumnę redaguje
Piotr Kaczmarek

Nowy oddział w Grójcu
12 grudnia ub.r. w grójeckim szpitalu odbyło się uroczyste otwarcie Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej.

Dzięki nowej inwestycji będzie możliwe przywracanie do zdrowia pacjentów po udarach mózgu, chorobach zapalnych układu nerwowego, z urazami czaszkowo-mózgowymi, schorzeniami neurologicznymi i in. Dotychczas chorzy, aby skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych, musieli jeździć do Warszawy, Radomia, Kozienic lub Otwocka.
Na oddziale przygotowano miejsca dla 19 pacjentów. Będzie się nimi opiekować 3 lekarzy, 12 pielęgniarek i 6 rehabilitantów. Remont i adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia oddziału pochłonęły ponad 1,2 mln zł: 900 tys. wyłożył Urząd Marszałkowski, 180 tys. Starostwo Powiatowe, a 140 tys. sam szpital.

LIFE-NET w Ostrołęce
6 grudnia ub.r. w ostrołęckim Samodzielnym Zespole Publicznych ZOZ im. dr. Józefa Psarskiego uruchomiono Medyczną Stację Odbiorczą systemu LIFE-NET.

System LIFE-NET służy do przedszpitalnego diagnozowania zaostrzonych stanów choroby wieńcowej. Składa się z części nadawczej – defibrylatora LIFE-PACK 12 z modułem do teletransmisji; oraz części odbiorczej – komputera z oprogramowaniem umożliwiającym odbiór danych w wysokiej rozdzielczości oraz ich archiwizację. Zapis EKG wykonanego przez zespół karetki pogotowia jest przekazywany za pomocą telefonu komórkowego lub wbudowanego w defibrylator modemu do Medycznej Stacji Odbiorczej. Pełniący tam dyżur kardiolog w pracowni hemodynamiki analizuje otrzymane zapisy i konsultując się z ekipą ratowniczą przez telefon, wytycza dalszą ścieżkę postępowania z chorym. Rozwiązanie to pozwala na zaoszczędzenie czasu, tak cennego w przypadku zawału serca, i bezpośredni transport pacjenta do ośrodka specjalistycznego, bez konieczności wykonywania dodatkowych badań w szpitalu rejonowym. Z kolei szpital, otrzymując z wyprzedzeniem szczegółowe informacje o stanie pacjenta, jest w stanie lepiej przygotować się do zabiegu angioplastyki.
Ze stacją w Ostrołęce współpracuje 15 karetek z 6 powiatów z województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Na Mazowszu system działa już przy szpitalach w Radomiu i Siedlcach. Środki na uruchomienie stacji pochodziły z dotacji udzielonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Konferencja w Ostrowi Maz.
11 grudnia ub.r. w ostrowskim szpitalu odbyła się konferencja pt. „Możliwości wykorzystania dorobku warszawskiej telmedycyny dla zwiększenia dostępności oraz podniesienia jakości i efektywności świadczeń medycznych na Mazowszu”.

Program obejmował m.in. takie zagadnienia, jak: zastosowanie telemedycyny w kardiologii i elektrokardiologii, w diagnostyce oraz leczeniu chorób i obrażeń narządów ruchu, w otolaryngologii, stomatologii oraz technice dentystycznej. Omawiano również możliwości finansowania projektów telemedycznych z programów Unii Europejskiej oraz możliwości finansowania procedur przez NFZ. Organizatorami konferencji były Medyczna Platforma Edukacyjna, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Społecznych „Perspektywy”.

Karetki w Nasielsku
14 grudnia ub.r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku otrzymał dwa ambulanse.

Jeden z pojazdów to karetka typu „R”, drugi – karetka transportowa. Środki na zakup sprzętu w wysokości 425 tys. zł pochodziły z puli 33 mln zł, które
w październiku ub.r. zostały rozdysponowane wśród placówek zdrowotnych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza”. Uroczystość przekazania cennych pojazdów miała miejsce w nasielskim Urzędzie Miejskim przy udziale przedstawicieli władz lokalnych.

Karetki w Sokołowie Podl.
21 grudnia ub.r. w Sokołowie Podlaskim odbyło się uroczyste przekazanie do użytku trzech nowych ambulansów oraz otwarcie zmodernizowanych obiektów Stacji Ratownictwa Medycznego.

„Mercedes Sprinter 312” (wraz z wyposażeniem wartości 335 tys. zł) będzie służył jako karetka „R”. Kolejne dwa pojazdy – marki „Mercedesy Vito” (wartości 170 tys. zł i 135 tys. zł) do przewozu pacjentów. Nowoczesne karetki są wyposażone m.in. w system stabilizacji toru jazdy, system wspomagania nagłego hamowania, oddzielną klimatyzację dla kierowcy i przedziału ratunkowego, podnośnik dla osób niepełnosprawnych.
Uroczystość przekazania pojazdów była także okazją do otwarcia wyremontowanych budynków stacji. Prace modernizacyjne obejmowały m.in. wejście główne, wymieniono też pokrycie dachowe oraz elewację garaży. Modernizacja stacji była możliwa dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego, który przekazał 400 tys. na zakup pojazdów i 370 tys. zł na remont obiektu. Sokołowska stacja jest częścią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „RM – MEDITRANS” w Siedlcach.

Zbiórka w Siedlcach
W dn. 8-9 grudnia ub.r. w siedleckich przychodniach zorganizowano tzw. biały weekend, połączony ze zbiórką pieniędzy na sprzęt rehabilitacyjny.

W tych dniach wszyscy chętni mogli skorzystać z porad lekarzy i pielęgniarek oraz przeprowadzić bezpłatne badania, m.in.: EKG, krwi (poziom cukru), wzroku, pojemności płuc. Kobiety w wieku 50-69 lat mogły też wykonać badania mammograficzne w mammobusie „Caritasu” – współorganizatora imprezy. Uhonorowaniem imprezy były występy artystyczne. Środki zebrane w czasie weekendu przeznaczono na zakup sprzętu do laseroterapii dla poradni rehabilitacyjnej siedleckiego szpitala.

Archiwum