14 lutego 2008

Z radomskiej delegatury

Kolumnę redaguje
Mirosław Wąsik

W szpitalach stan wyczekiwania
Tymczasowe zawieszenie sporu w oczekiwaniu na rozstrzygnięcia na szczeblu centralnym – to efekt zawartego 14 stycznia br. porozumienia między przedstawicielami OZZL a dyrekcją Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Stan wyczekiwania jest również w pozostałych radomskich szpitalach:
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym i w Szpitalu Psychiatrycznym.

– Podstawą do porozumienia było przyjęcie dwumiesięcznego rozliczenia czasu pracy lekarzy w czasie dyżurów. Pozwoliło to na przygotowanie harmonogramów do końca stycznia – poinformował dyrektor szpitala Andrzej Pawluczyk.
– Z naszej strony jest tymczasowa zgoda na pracę w czasie dyżurów na dotychczasowych zasadach, lecz dążymy do akceptacji naszych postulatów. W tym celu powstał Mazowiecki Komitet Negocjacyjny, skupiający blisko 20 szpitali borykających się z podobnymi problemami – powiedział szef OZZL w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, dr Grzegorz Stolarek, po spotkaniu z dyrekcją RSzS.
Decyzja o kompromisie to efekt obrad komitetu negocjacyjnego w Warszawie, skupiającego m.in. wszystkie szpitale z Radomia. Kryzys zażegnano tuż przed posiedzeniem Rady Społecznej RSzS, która 12 stycznia miała zdecydować o zawieszeniu działalności siedmiu oddziałów szpitala oraz o wydzierżawieniu prywatnej firmie stacji dializ z oddziałem i poradnią nefrologiczną.
– Groźba likwidacji części szpitala pojawiła się, gdy lekarze nie zgodzili się na pracę ponad 48 godzin tygodniowo bez spełnienia żądań płacowych i nie przygotowali grafików z dyżurami na cały miesiąc – mówi dyr. Pawluczyk.
Postulaty lekarskich związków zawodowych obejmowały m.in. podwyżkę wynagrodzeń dla starszych specjalistów do poziomu 3 średnich krajowych, zagwarantowanie jednozmianowego systemu pracy oraz podwyżkę wynagrodzeń dla lekarzy rezydentów do poziomu 2 średnich krajowych. – Szpital nie jest w stanie spełnić tak wygórowanych żądań. Tym bardziej że NFZ nie gwarantuje nam całorocznego planu finansowego. Bez rozwiązań na szczeblu rządowym trudno znaleźć racjonalne wyjście z obecnego kryzysu – dodaje dyrektor.
Również przedstawiciele OZZL twierdzą, że niezbędne są decyzje władz centralnych. – Czekamy na to, co zdecyduje rząd. Nasze żądania zmierzają do uzyskania jasnego terminarza wprowadzenia podwyżek. Nie chcemy zaostrzenia konfliktu, aby nie szkodzić placówkom, w których pracujemy, a zwłaszcza potrzebującym pomocy pacjentom – podkreśla dr Stolarek. Jego zdaniem, po ostatnich rozmowach są obecnie duże szanse na wypracowanie kompromisu między lekarzami a dyrekcją RSzS.
Tymczasowe zażegnanie konfliktu nastąpiło także w pozostałych radomskich szpitalach. Jak poinformowała dyrektor WSzS Luiza Staszewska, trzymiesięczny system rozliczeń powoduje, że z obsadą dyżurów nie będzie problemu do końca lutego. Do negocjacji pozostaje jednak wysokość wynagrodzenia za pracę ponad 48 godzin tygodniowo.
Również w Szpitalu Psychiatrycznym udało się przygotować grafik dyżurów, jednak dyrekcja placówki obawia się o funkcjonowanie oddziałów w kolejnych miesiącach.

Nowa siedziba filii warszawskiego instytutu
Obszerny gabinet lekarski i przestronne pomieszczenia dla pacjentów zyskała Radomska Przychodnia Konsultacyjna Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.

Dzięki przeprowadzce zwiększy się także liczba udzielanych porad medycznych.
– Nową siedzibę zyskaliśmy po blisko 8 latach funkcjonowania w Radomiu placówki Instytutu – mówi kierownik poradni, dr Anna Ciszek.
Na zmianach skorzystają pacjenci, jak również personel medyczny. – Mamy teraz miejsce na swobodne ustawienie unitu laryngologicznego z pełnym wyposażeniem oraz na prowadzenie bezpośrednich konsultacji medycznych ze specjalistami z Instytutu za pomocą kamer i ekranów podłączonych do Internetu. Dużym ułatwieniem w pracy są także dodatkowe pomieszczenia na rehabilitację i zajęcia z psychologiem, logopedą i pedagogiem.
– Inicjowana przez dyrektora Instytutu, prof. Henryka Skarżyńskiego, rozbudowa terenowych poradni ułatwia pacjentom dostęp do specjalistycznych usług medycznych – dodaje dr Ciszek.
Radomska przychodnia jest częścią Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Placówka udziela porad w zakresie audiologii, otolaryngologii i rehabilitacji osób z wadami słuchu i mowy.

***

W poprzednim numerze „Pulsu” z przyczyn technicznych zostały błędnie wydrukowane nazwiska lekarzy:
dr. Andrzeja WISŁOCKIEGO
i dr. Franciszka GÓREWICZA. Za pomyłkę gorąco przepraszamy.

Archiwum