1 marca 2008

4 lutego – Światowy Dzień Walki z Rakiem

Apel onkologów

W Światowym Dniu Walki z Rakiem odbyło się spotkanie minister zdrowia Ewy Kopacz z grupą onkologów – dyrektorów placówek leczenia nowotworów i ekspertów w tej dziedzinie. Spotkaniu przewodniczył dr Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii.

Polscy onkolodzy – w apelu wystosowanym do prezydenta RP, marszałków Sejmu i Senatu, premiera, minister zdrowia i prezesa NFZ – wyrazili niepokój o dalszy rozwój i sposób finansowania onkologii w Polsce.
Autorzy apelu piszą m.in., iż doceniają stworzenie Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, promującego profilaktykę i możliwości wczesnego wykrywania chorób nowotworowych, postulują jednak jak najszybsze zwiększenie nakładów na bieżące diagnozowanie i leczenie chorych, proporcjonalnie do potrzeb społeczeństwa i stosownie do współczesnej wiedzy medycznej.
Onkolodzy uważają, że konieczne jest zniesienie limitów świadczeń onkologicznych w placówkach III stopnia referencyjności, wzmocnienie roli lekarza pierwszego kontaktu w działaniach edukacyjnych i profilaktyce, a także zwiększenie liczby miejsc specjalizacyjnych. Obecnie mamy 350 onkologów. Zdaniem prof. Macieja Krzakowskiego, krajowego konsultanta w dziedzinie onkologii klinicznej, jest to o połowę za mało.

Nowotwory złośliwe są główną przyczyną przedwczesnych zgonów w Polsce. Co roku umiera na nie ponad 90 tys. osób i rejestruje się ok. 140 tys. nowych zachorowań.
W krajach, w których przeznacza się odpowiednie środki finansowe na diagnozowanie i leczenie, ratuje się życie połowy chorych. Według minister Ewy Kopacz, w Polsce powinien powstać Narodowy Instytut Raka.
mkr

Archiwum