9 marca 2008

Chronię życie

Kolejny rok kampanii „Chronię Życie przed Rakiem Szyjki Macicy”, prowadzonej przez Polskie Towarzystwo Profilaktyki Zakażeń HPV, rozpoczęto konferencją „Zadbaj o życie swoje i swoich bliskich”.

W trakcie spotkania dr hab. Anna Giza-Poleszczuk z Instytutu Socjologii UW zaprezentowała raport „Polki i profilaktyka. Dlaczego kobiety w Polsce wciąż tak mało dbają o swoje zdrowie i życie?”. OBOP przeprowadził badania na grupie 400 kobiet – mieszkanek wielkich miast, co najmniej ze średnim wykształceniem. Zdecydowana większość respondentek wie o zagrożeniu rakiem szyjki macicy, ale jest to wiedza powierzchowna i oparta na błędnych przekonaniach, np. że rak może wystąpić z powodu niedostatecznej higieny intymnej. Większość zdaje sobie sprawę, jak ważne są regularne badania cytologiczne. Ale już informacja o istnieniu skutecznej szczepionki, pozwalającej wyeliminować ryzyko zachorowania, dotarła do nielicznych, głównie z mediów i reklam, nie od lekarzy. Kobiety pozytywnie przyjmują istnienie szczepionki, a mimo to nie wszystkie wyrażają gotowość zaszczepienia siebie lub córki.
Doświadczenia kampanii społecznych wskazują, że aby skłonić ludzi do dbania o swoje zdrowie, nie wystarczy apelowanie do rozumu. Pożądany skutek można osiągnąć przez: tworzenie mechanizmów committmentu, czyli nakładania kontroli zewnętrznej (wysyłanie zaproszeń na badania z konkretną datą, obowiązkowe badania w miejscu pracy), angażowanie „społecznych posiłków” (rodzina zachęca do badań), wyrabianie nawyków, nagradzanie zachowań prozdrowotnych. mkr

Archiwum