16 marca 2008

Jubileusz pracy naukowej prof. Skopińskiej-Różewskiej

Na uroczystą sesję naukową Warszawsko-Otwockiego Oddziału PTChP, zorganizowaną z okazji jubileuszu pracy naukowej prof. Ewy SKOPIŃSKIEJ-RÓŻEWSKIEJ, wieloletniego kierownika Zakładu Immunologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, przybyli licznie przedstawiciele różnych dziedzin medycyny.

Spotkanie rozpoczęło się od wręczenia Odznaki Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, którą Zarząd Główny przyznał prof. Ewie Skopińskiej na ostatnim zjeździe w Opolu w uznaniu jej zasług zawodowych i naukowych.
Sesję naukową, ściśle związaną z dokonaniami i zainteresowaniami medycznymi jubilatki, zapoczątkowały prelegentki, które pod opieką prof. Ewy Skopińskiej-Różewskiej obroniły w ostatnich latach prace doktorskie i habilitacyjne. Doc. Urszula Demkow przedstawiła główne problemy diagnostyki immunologicznej gruźlicy.
Doc. Joanna Chorostowska-Wynimko omówiła zagadnienia dotyczące diagnostyki molekularnej w raku płuc. Tematem wystąpienia doc. Ewy Barcz była terapia antyangiogenna – dziedzina szczególnie bliska prof. Skopińskiej. Z kolei dr Ewa Rogala mówiła o roli biomarkerów w diagnostyce raka płuc.
Część naukową spotkania zamknęło wystąpienie na temat diagnostyki immunologicznej białaczek – prof. Maria Wąsik, kierownik Zakładu Diagnostyki AM, wspominała początki swojej pracy (wówczas u boku dr Skopińskiej), gdy stosowała ocenę limfocytów metodą rozetową, oraz kolejne etapy badań, aż do współczesnego typowania komórek w cytometrii przepływowej z wykorzystaniem znakowania markerów błonowych badanych komórek.
Uczennice prof. Skopińskiej podkreśliły, że zawdzięczają jej nie tylko dorobek naukowy i pozycję zawodową, którą dzięki niej osiągnęły, lecz również to, że mogły równocześnie prowadzić dom i wychowywać dzieci, znajdując zrozumienie i wsparcie ze strony szefowej.

Przedstawione doniesienia naukowe obejmowały zaledwie część rozległych zainteresowań prof. Skopińskiej-Różewskiej – promotora 10 prac doktorskich, opiekuna 7 habilitacji, autorki 460 prac naukowych, 37 książek i 3 patentów. Prof. Pazdur z Instytutu Reumatologii dodał, że wiele prac, które ukazały się przy jej czynnym udziale, nie było sygnowanych jej nazwiskiem.
Prof. Andrzej Siwicki, immunolog z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, zilustrował swoje wystąpienie zatytułowane „Prof. Ewa Skopińska-Różewska – najsilniejszy immunomodulator” zdjęciami z archiwum rodzinnego jubilatki. Przypomniał także wielkie sukcesy, jakie odnosiła w brydżu sportowym – zdobyła mistrzostwo świata w parach, była kapitanem polskiej ekipy olimpijskiej w brydżu sportowym i szefem sekcji kobiecej Polskiego Związku Brydża Sportowego. Potem całkowicie poświęciła się pracy zawodowej. Po 23 latach powróciła do swej wielkiej pasji i znów odnosi w brydżu sukcesy.

W trzeciej części spotkania głos zabrali współpracownicy, przyjaciele i wychowankowie prof. Skopińskiej. Prof. Wasiutyński, patolog, szef jubilatki, podkreślił, jak wiele się od niej nauczył.
W imieniu immunologów głos zabrał prof. Andrzej Górski, były rektor Akademii Medycznej, konsultant krajowy ds. immunologii klinicznej i przewodniczący Towarzystwa Immunologicznego. W latach studenckich jubilatka była opiekunem koła naukowego, do którego trafił. Prof. Skopińska rekomendowała go po studiach do pracy, która stała się pasją jego życia.
Prof. Spławiński z Instytutu Leków mówił o wspólnych zainteresowaniach dotyczących angiogenezy. Zaznaczył, że zawdzięcza jubilatce rzeczy najcenniejsze w nauce, takie jak pomysły na badania i odczynniki do ich przeprowadzenia.
Prof. Mierzwińska, stomatolog z Akademii Medycznej, podkreśliła, że dzięki inspiracji i pomocy prof. Skopińskiej rozpoczęła pionierskie prace dotyczące immunologii jamy ustnej, które zaowocowały m.in. jej doktoratem i habilitacją.
Nie mogąc przybyć na spotkanie, specjalny adres przesłał prof. Majewski, dermatolog z Akademii Medycznej, były dziekan II Wydziału. Wspominał w nim lata wspólnej pracy, określając je jako najbardziej owocne w swojej karierze zawodowej. Bardzo ciepły list przesłał również, przebywający w tym czasie
w szpitalu, prof. Janusz Bany z Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej.
W imieniu urologów za wieloletnią współpracę ze środowiskiem podziękował dr Krzysztof Pastewka.
Syn jubilatki, okulista, dr Piotr Skopiński, podkreślił, jak wielką rolę odegrała matka w jego zbliżeniu się do medycyny i nauki. Przedstawił też kolejne pasje jubilatki: żeglarstwo i podróże.
Głos zabrali także ginekolodzy – doc. Kamiński wyraził głęboką wdzięczność w imieniu kolegów tej specjalności, którzy pod kierunkiem prof. Skopińskiej pisali prace doktorskie, habilitacyjne i inne teksty naukowe. Prof. Słotwiński z Akademii Medycznej w Warszawie podkreślił, że również chirurdzy wiele skorzystali z kontaktów naukowych z jubilatką.
Dr Polakowski wystąpił w imieniu osób, które choć porzuciły medycynę, to jednak nie zapomniały o tym, co wniosła w ich życie zawodowe prof. Skopińska.

Jubilatka podziękowała wszystkim za ciepłe słowa i obecność na spotkaniu. W swoim wystąpieniu podkreśliła, jak wielki wpływ na ukształtowanie lekarskiej i naukowej postawy wywarł jej nauczyciel – prof. Tadeusz Orłowski.
(oprac. md)

Tadeusz M. ZIELONKA
przewodniczący Warszawsko-Otwockiego Oddziału PTChP

Archiwum