5 marca 2008

Listy

Wracamy do korzeni – cd.

W związku z informacją zawartą w tekście: „Wracamy do korzeni” („Puls” nr 2/2008), podaną przez Pana Rektora warszawskiej Akademii Medycznej, prof. n. med. Leszka Pączka proszę uprzejmie, w imieniu własnym i licznych koleżanek i kolegów z Koła Słuchaczy Szkoły Zaorskiego i Lekarzy Kombatantów przy Towarzystwie Lekarskim Warszawskim, o umieszczenie w „Pulsie” ważnego uzupełnienia. Otóż wprawdzie – cytuję: „Pod okupacją hitlerowską UW podzielił losy wszystkich uczelni i został zlikwidowany” – ale niemal natychmiast, jesienią 1939 r., Tajna Rada Wydziału Lekarskiego UW rozpoczęła prace nad systemem nauczania medycyny w konspiracji. A następnie powstała słynna Szkoła Zaorskiego, gdzie kształciło się ok. 1900 słuchaczy, po czym po wyzwoleniu Warszawy odrodził się
Uniwersytet Warszawski, a w nim Wydział Lekarski (początkowo na Grochowie).

W krótkim zarysie dziejów nauczania medycyny w Warszawie od 1809 r. nie widzimy uzasadnienia dla jedenastoletniej przerwy (1939-1950), jak wynika z tekstu „Wracamy do korzeni”.
dr n. med. Andrzej Zaorski
specjalista chirurg

Archiwum