9 marca 2008

Nagrody im. św. Kamila

10 lutego w Galerii Porczyńskich
w Warszawie odbyła się uroczystość
wręczenia Nagród im. św. Kamila.

Nagroda jest przyznawana z okazji Światowego Dnia Chorego, co roku w innej dziedzinie medycyny. Została ustanowiona w 2007 r. z inicjatywy Zakonu Posługujących Chorym – Ojców Kamilianów oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. – Nagradzamy tych, których zaangażowanie na rzecz cierpiących wpisuje się w postawę reprezentowaną przez św. Kamila – uzasadnia decyzję kapituły nagrody ks. Arkadiusz Nowak, prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, prowincjał Zakonu Ojców Kamilianów w Polsce.
W uroczystości wzięli udział: wicepremier Grzegorz Schetyna, minister zdrowia Ewa Kopacz, arcybiskup Kazimierz Nycz, metropolita warszawski; generał Zakonu Kamilianów Renato Salvatori, posłowie i senatorowie, członkowie kapituły nagrody oraz liczni przedstawiciele organizacji pacjentów, pracownicy hospicjów i wolontariusze.

W tym roku nagrodę przyznano w dziedzinie opieki paliatywnej. Wśród lekarzy i innych pracowników służby zdrowia z pasją realizujących swoją misję nagrodę otrzymała dr Jolanta Grabowska-Markowska, dyrektor Społecznego Towarzystwa „Hospicjum Cordis” w Mysłowicach, a wyróżnienia – dr Dominik Krzyżanowski z Hospicjum Bonifratrów św. Jana Bożego we Wrocławiu i Monika Serdak z Ośrodka Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej w Będkowie.
Wśród instytucji, stowarzyszeń i organizacji mogących być wzorem opieki nad chorymi i ich rodzinami nagrodzono Hospicjum im. św. Kamila w Bielsku-Białej oraz wyróżniono: Hospicjum św. Łazarza w Krakowie i Fundację Hospicjum Onkologiczne w Warszawie.
Nagrody dla środków publicznego przekazu promujących edukację zdrowotną i społeczną wręczono: Iwonie Schymalli (telewizja); „Gazecie Wyborczej” (prasa) oraz Programowi III Polskiego Radia. Wyróżniono także Grupę Wydawniczą Polskapresse.
Ponadto kapituła przyznała nagrody honorowe. Otrzymali je: prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko, krajowy konsultant
w dziedzinie medycyny paliatywnej; ks. dr Piotr Krakowiak, dyrektor Hospicjum Pallotinum w Gdańsku, krajowy duszpasterz hospicjów; prof. dr hab. n. med. Jacek Łuczak, kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej AM w Poznaniu, pionier ruchu hospicyjnego w Polsce.
mkr

Archiwum