21 marca 2008

Obwieszczenia OKW

OBWIESZCZENIE
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w WARSZAWIE
z dnia 22 lutego 2008 r.

w sprawie uzyskania mandatu delegata
na Krajowy Zjazd Lekarzy kadencji 2005-2009

Na podstawie art. 23 pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 1989 r. nr 30, poz. 158, z późn. zm.), w związku z § 7 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 oraz § 47 uchwały nr 76/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów – obwieszcza się, co następuje:

W wyniku wygaśnięcia mandatu delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy kadencji 2005-2009 lekarza Janusza Celemenckiego, na podstawie uchwały nr 1/2008 Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie wygaśnięcia i uzyskania mandatu delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy kadencji 2005-2009, delegatem na Krajowy Zjazd Lekarzy na okres kadencji 2008-2009 został lekarz Konrad Melonik.

OBWIESZCZENIE
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w WARSZAWIE
z dnia 22 lutego 2008 r.

w sprawie uzyskania mandatu członka
Okręgowego Sądu Lekarskiego w Warszawie kadencji 2005-2009

Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 1989 r. nr 30, poz. 158, z późn. zm.), w związku z § 7 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 oraz § 47 uchwały nr 76/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów – obwieszcza się, co następuje:

W wyniku wygaśnięcia mandatu członka Okręgowego Sądu Lekarskiego
w Warszawie kadencji 2005-2009 lekarza Jacka Szelemetko, na podstawie uchwały nr 3/2008 Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie wygaśnięcia i uzyskania mandatu członka Okręgowego Sądu Lekarskiego w Warszawie kadencji 2005-2009, członkiem Okręgowego Sądu Lekarskiego w Warszawie na okres kadencji 2008-2009 została lekarz Czesława Leszczyk.

OBWIESZCZENIE
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w WARSZAWIE
z dnia 22 lutego 2008 r.

w sprawie uzyskania mandatu delegata
na Okręgowy Zjazd Lekarzy kadencji 2005-2009
Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 1989 r. nr 30, poz. 158, z późn. zm.), w związku z § 7 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 oraz § 47 uchwały nr 76/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów – obwieszcza się, co następuje:

W wyniku wygaśnięcia mandatu delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy kadencji 2005-2009 Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie lekarza Jacka Szelemetko, na podstawie uchwały nr 4/2008 Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie wygaśnięcia i uzyskania mandatu delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy kadencji 2005-2009 Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, delegatem na Okręgowy Zjazd Lekarzy kadencji 2005-2009 Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2008-2009 została lekarz Ewa Kusto.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
Janusz KOSTRZEWA

Archiwum