26 marca 2008

Spotkania opłatkowe

W tym roku pracownicy służby zdrowia
mogli dwukrotnie spotkać się z arcybiskupem
Kazimierzem NYCZEM na tradycyjnym opłatku w Domu Arcybiskupów Warszawskich.
Poczytujemy to za zaszczyt i wyróżnienie
oraz zrozumienie dla trudnej sytuacji
pracowników służby zdrowia.

Spotkanie dla Okręgowej Izby Lekarskiej, 11 stycznia, miało charakter kameralny i trwało półtorej godziny.
Główne spotkanie opłatkowe z naszym Metropolitą odbyło się 16 stycznia. Zgromadziło setki lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz farmaceutów.
Nie zabrakło również seniorów. Wzruszające było, gdy arcybiskup K. Nycz dzielił się opłatkiem z seniorami i przywołując swego poprzednika z Diecezji Koszalińskiej, biskupa Zimonia, który dożył ponad 90 lat, cytował jego słowa, gdy śpiewano mu z racji urodzin „Sto lat”: Czemu stawiacie granice Panu Bogu?!
Opłatek był okazją, by abp K. Nycz przypomniał pracownikom służby zdrowia, by strzegli się „etatyzacji zawodu”, czyli bycia lekarzem, pielęgniarką „od godziny do godziny”. Lekarz czy pielęgniarka, podobnie jak ksiądz czy nauczyciel, to powołanie – i mierzenie tego na godziny jest pomyłką. Apelował też Metropolita Warszawy, by reforma służby zdrowia nie zagubiła pacjentów, którzy są istotą tej służby.

W spotkaniu ogólnym uczestniczyli przedstawiciele Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego – z prof. Jurkiewiczem na czele, przedstawiciele warszawskiej OIL – z dr. Majkowskim na czele, przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy – z ich krajową prezes, dr Gręziak, oraz przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych – z ich krajową prezes, P. Starosta.
Prof. Jurkiewicz przypomniał, że przez ponad 150 lat medycy przybywali do swego arcybiskupa i tak nadal będzie. Nie zabraknie pracowników służby zdrowia w domu metropolitów Warszawy – zawsze gościnnie otwartym – na tradycyjnym dla nich opłatku!

ks. Andrzej OTYSZECKI
duszpasterz służby zdrowia w Archidiecezji Warszawskiej

***

KSLP zaprasza

Najbliższe spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich odbędzie się 13 marca br.
w sali wykładowej „Caritasu” przy ul. Bednarskiej 28/30 (róg Krakowskiego Przedmieścia) –
po Mszy św. w kaplicy RES SACRA MISER o godz. 18.00. Dr Piotr Koszewski wygłosi referat pt.
Urazy kręgosłupa wymagające pilnej interwencji neurochirurgicznej„.
Zapraszamy lekarzy, studentów AM i inne zainteresowane osoby, także spoza Stowarzyszenia.


Zarząd Oddziału Mazowieckiego KSLP

Archiwum