20 marca 2008

Staże w Paryżu

Istnieje możliwość odbycia stażu klinicznego w Paryżu, wraz ze stypendium
przyznawanym przez Stowarzyszenie Le Pont Neuf (prezes – pani Jacques Chirac).

Propozycja ta dotyczy:


1. studentów V i VI roku medycyny lub młodych lekarzy do 2 lat po dyplomie (stypendium i pobyt 6-tygodniowy);

2. lekarzy specjalistów lub kończących specjalizację do 35. roku życia, z dyplomem lekarskim lub doktoratem – ich projekt medyczny zrealizowany w czasie stażu w Paryżu może być wykorzystany po powrocie do Polski w publicznej służbie zdrowia (staż od 4 do 6 miesięcy).

Stypendia zapewniają pokrycie kosztów zakwaterowania i utrzymania. Konieczna znajomość języka francuskiego. Wypełniony formularz trzeba przesłać do Francji.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny
z profesor Janiną Niżnikowską-Marks: 0-22 663-65-35 (po godz. 20.00).

Komisja Współpracy z Zagranicą ORL

Archiwum