8 kwietnia 2008

Nowe kontrakty dla szpitali

Z Jackiem PASZKIEWICZEM, prezesem NFZ, rozmawia Małgorzata Skarbek

Czy Narodowy Fundusz Zdrowia zdecyduje się na zmianę zasad kontraktowania świadczeń medycznych, a jeżeli tak – to kiedy?

Wprowadzenie nowych zasad rozliczania szpitalnych świadczeń medycznych, według zasad jednorodnych grup pacjentów (JGP), planujemy od 1 lipca br. W II półroczu będą więc obowiązywały już nowe zasady. Przygotowania do tej operacji przebiegają zgodnie z wcześniejszym harmonogramem.

Czy w związku z tym zmieni się wysokość środków finansowych dla poszczególnych województw?

Plan finansowy na 2008 r. został zatwierdzony i nie ulegnie zasadniczym zmianom.

Czy po wprowadzeniu nowego systemu finansowania zmieni się wartość punktu?

Ta wartość będzie inna, ale dzisiaj jeszcze nie mogę określić jej wysokości.
Jesteśmy w trakcie przygotowań zmian. Do chwili obecnej opracowano i uzgodniono z ekspertami klasyfikację wszystkich jednorodnych grup pacjentów. Obecnie pracujemy nad nowymi rozwiązaniami ekonomicznymi. Jesteśmy na etapie analiz kosztowych. Przygotowujemy również rozwiązania wykonawcze, związane m.in. z aplikacjami informatycznymi niezbędnymi do wprowadzenia nowych zasad rozliczeń.

Oddziały NFZ będą renegocjować kontrakty ze świadczeniodawcami czy też zawierać nowe umowy?

Ogłosimy nowy konkurs ofert. Zgodnie z harmonogramem, materiały informacyjne powinny być gotowe do 30 kwietnia, tak aby w maju mogły się rozpocząć konkursy.

Archiwum