4 kwietnia 2008

Pamięci prof. Zawadowskiego

W tym roku mija 120. rocznica urodzin prof. Witolda Zawadowskiego, twórcy Polskiej Szkoły Radiologii.

Z okazji 120. rocznicy urodzin prof. Zawadowskiego Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne zorganizowało uroczystą sesję. Podkreślano, że był on jednym z najwybitniejszych lekarzy w 200-letniej historii medycyny na Mazowszu. Do światowej literatury medycznej wszedł dzięki pracy „O cieniach towarzyszących przyżebrowych”. W 1975 r. AM w Warszawie doceniła jego dorobek, nadając mu tytuł doktora honoris causa.
Witold Zawadowski (1888-1980) studiował medycynę na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Po powstaniu niepodległej Polski został lekarzem wojskowym. Po zdobyciu wiedzy medycznej z zakresu radiologii w Paryżu powrócił do kraju i kierował najnowocześniejszym w stolicy Zakładem Rentgenologii Szpitala Ujazdowskiego.
W czasie okupacji uczestniczył w tajnym nauczaniu. Po wojnie objął kierownictwo Zakładu Radiologii I Wydziału Lekarskiego w Szpitalu Dzieciątka Jezus. Prowadził kursy doskonalenia dla radiologów. Tworzył i realizował plany rozwoju radiologii. W okresie gdy obowiązywała „jedynie słuszna” koncepcja państwowej służby zdrowia, założył w Warszawie Spółdzielnię Radiologów, która szybko i za małą opłatą wykonywała poszukiwane usługi medyczne. Spółdzielnia działa od prawie 50 lat.
mkr

Archiwum