19 kwietnia 2008

Sylwetki: Marek Wójtowicz, nowy dyrektor MOW NFZ

Szpital i NFZ to dwa różne światy. Szpital to nieustanny ruch, mnóstwo interesantów, mnóstwo nagłych problemów wymagających natychmiastowego rozwiązania. Oddział NFZ to nieco spokojniejsze miejsce, to przede wszystkim zarządzanie zgromadzoną składką zdrowotną i monitorowanie dostęp-ności do usług.
Dyrektor oddziału NFZ to menedżer
i finansista. Musi umieć zarządzać oddziałem NFZ jako normalnym miejscem pracy kilkuset pracowników, ale też musi umieć rozmawiać ze świadczeniodawcami oraz jako tako znać „produkt”, który kupuje, i przewidywać skutki finansowe swoich decyzji.

Za krótko pracuję w MOW NFZ
(3 dni), żeby już teraz podać konkrety w kwestii przyszłych kontraktów szpitalnych w woj. mazowieckim.
Na pewno alokacja środków powinna być transparentna i zrozumiała dla wszystkich świadczeniodawców.

System JGP powinien uprościć rozliczenia między NFZ i świadczeniodawcami, ale jak zawsze wszystkie plusy i minusy poznamy dopiero
po jego wdrożeniu.

Lekarz, chirurg z II st. specjalizacji, i menedżer. Lat 50. Absolwent AM w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania ochroną zdrowia (m.in. w Waszyngtonie, Barcelonie i Budapeszcie).
W latach 1982-2004 lekarz, a potem dyrektor ZOZ (następnie SP ZOZ) w Lubartowie. Przygotował reformę podległej mu placówki. Sprywatyzował 13 ośrodków zdrowia, pion stomatologiczny i transport. Wprowadził nowe technologie medyczne. Później był dyrektorem SP ZOZ w Puławach. Współzałożyciel, lider i pierwszy prezes (1991-2006) Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ. Od 2006 r. (do marca 2008 r.) dyrektor Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Lublinie.

Archiwum