11 kwietnia 2008

Uwaga! Absolwenci AM, rocznik 1952-1958

24 maja 2008 r.
o godz. 11.00 w Sali Senackiej Rektoratu
Akademii Medycznej w Warszawie
przy ul. Żwirki i Wigury 61 (I piętro)
odbędzie się uroczystość 50-lecia wręczenia dyplomów.

Organizatorzy przewidują również wspólny obiad.
Osoby zainteresowane tylko oficjalnym spotkaniem w AM
proszone są o wniesienie opłaty w wysokości 50 zł,
natomiast zainteresowane wspólnym obiadem –
dodatkowej opłaty 80 zł na konto Stowarzyszenia Wychowanków
Medycyny i Farmacji (Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 61)
nr: 42102010550000 970200158238,
z dopiskiem: Zjazd rocznika 1952-1958.

Dowodem potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu jubileuszowym jest wniesienie opłaty w podanej wyżej wysokości
do 30 marca 2008 r.

Komitet Organizacyjny – Mieczysław Szostek
Klinika Chirurgii Ogólnej i Klatki Piersiowej AM,
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a, tel. (0-22) 599-25-64;
fax: (0-22) 599-15-64; e-mail: szostekm@amwaw.edu.pl

Archiwum