12 kwietnia 2008

UWAGA! NADAL POTRZEBNI LEKARZE SĄDOWI!

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
informuje, iż za jej pośrednictwem nadal odbywa się
rekrutacja lekarzy do wykonywania czynności
lekarza sądowego, zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym,
opublikowanej w Dzienniku Ustaw z 2007 r. nr 123,
poz. 849.

W chwili obecnej, na podstawie wystąpień do Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, wciąż istnieje potrzeba zatrudnienia znacznej liczby lekarzy sądowych, spośród lekarzy
wykonujących zawód w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej lub w ramach praktyki lekarskiej
na obszarze działania sądów okręgowych:

Warszawa, Warszawa-Praga, Ostrołęka, Siedlce, Płock,
Radom.

Specjalności szczególnie preferowane
przez prezesów sądów to:

medycyna rodzinna,
choroby wewnętrzne,
chirurgia ogólna,
położnictwo i ginekologia,
pediatria,
ortopedia i chirurgia urazowa narządu ruchu,
laryngologia,
kardiologia,
psychiatria.

Szczegółowe informacje dotyczące obszaru wykonywania czynności lekarza sądowego na terenie sądu okręgowego, liczby i szczegółowego wykazu preferowanych specjalizacji, warunki zawierania umów i zakres obowiązków, wzór wniosku o wpis na listę rekomendowanych kandydatów na lekarzy sądowych przez Okręgową Radę Lekarską w Warszawie – znajdują się na stronie internetowej:

http://www.warszawa.oil.org.pl

Informujemy również, że na podstawie rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 9 stycznia 2008 r., wynagrodzenie za wydanie zaświadczenia potwierdzającego zdolność lub niezdolność do stawienia się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie sądowe wynosi 80 zł oraz lekarzowi przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

Archiwum