22 kwietnia 2008

Z Mazowsza

Kolumnę redaguje
Piotr Kaczmarek

Spotkanie dyrektorów mazowieckich SPZOZ-ów
27 lutego br. odbyło się spotkanie dyrektorów Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Spotkanie, zorganizowane przez Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, poświęcono omówieniu bieżącej sytuacji w ochronie zdrowia oraz aktualnych problemów ZOZ-ów.
Przedstawiono również możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację inwestycji, programów promocji zdrowia oraz szkoleń dla pracowników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet XII, Działania 12.1 i 12.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w krajach rozszerzonej Unii Europejskiej.

W spotkaniu z przedstawicielami SPZOZ-ów wzięli udział: Adam Fronczak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Adam Struzik – marszałek Województwa Mazowieckiego, Waldemar Roszkiewicz – członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Andrzej Jacyna – dyrektor Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ewa Łagońska – dyrektor Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Modernizacja w Ciechanowie
Szpital Wojewódzki w Ciechanowie otrzymał od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dofinansowanie wynoszące ponad 7 mln zł.

Pieniądze będą przeznaczone na dwie inwestycje: rozbudowę i modernizację bloku operacyjnego, które rozpoczęto już w ubiegłym roku, oraz modernizację pomieszczeń i wyposażenie oddziału ginekologiczno-położniczego z blokiem porodowym i neonatologicznym.

Krzyż Zasługi dla dr Marii Pałuby
Byłą, wieloletnią dyrektor Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, dr Marię Pałubę, uhonorowano Krzyżem Zasługi ze Wstęgą Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec za długoletnią współpracę polsko-niemiecką w dziedzinie psychiatrii.

Dr Maria Pałuba jest prekursorem współpracy polsko-niemieckiej w dziedzinie opieki nad chorymi psychicznie. W latach 1987-2004 była dyrektorem Szpitala Psychiatrycznego w Tworkach. Dzięki jej zaangażowaniu szpital nawiązał współpracę z zagranicznymi placówkami psychiatrycznymi w Pradze, Dortmundzie, Lwowie, Charkowie oraz Gandawie.

Dr Pałuba jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego, a także prezesem Towarzystwa Przyjaciół Tworek „Amici di Tworki”, jednego z najbardziej uznanych stowarzyszeń działających na rzecz osób ze schorzeniami psychicznymi. Autorka wielu publikacji naukowych i projektów z dziedziny psychiatrii, m.in. „Razem w sztuce i w życiu” oraz „Być razem i żyć razem”, na rzecz lepszego funkcjonowania w rodzinie i środowisku osób po kryzysach psychicznych.

Nowa urologia w Grodzisku Maz.
W lutym br. Specjalistyczny Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim wzbogacił się o liczący 20 łóżek Oddział Urologii. Do tej pory „łóżka urologiczne” stanowiły fragment Oddziału Chirurgicznego.

Równocześnie oddano do użytku salę operacyjną przeznaczoną do zabiegów urologicznych wykonywanych technikami endoskopowymi. Salę wyposażono w nowoczesny sprzęt, umożliwiający mało inwazyjne operacje gruczołu krokowego, guzów pęcherza moczowego, usuwanie złogów z moczowodów i miedniczek nerkowych, a także operacje technikami laparoskopowymi oraz termoablacje. W obrębie oddziału znajdują się dwa stanowiska pozwalające na intensywny nadzór medyczny nad pacjentami.

W Zakładzie Diagnostyki Endoskopowej grodziskiego szpitala uruchomiono pracownię ECPW. Jest ona przeznaczona do diagnostyki i bezoperacyjnego leczenia pacjentów z chorobami dróg żółciowych i trzustki.

Oddział urologiczny jest 9. oddziałem Specjalistycznego Szpitala Zachodniego, który obsługuje prawie 300 tys. mieszkańców tzw. pasma zachodniego Mazowsza.

Nowy dyrektor w Legionowie
Dr n. med. Krzysztof Szala został nowym dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Legionowie.

Nowy dyrektor jest specjalistą II stopnia chirurgii ogólnej. Odbył staże zawodowe w Polsce, Wielkiej Brytanii i Indiach. Wykształcenie podyplomowe zdobywał w ośrodkach medycznych w Polsce, Wielkiej Brytanii i Francji. Pracował jako chirurg konsultant w Wielkiej Brytanii i Niemczech, sprawował m.in. funkcję ordynatora Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie, dyrektora medycznego, prezesa Zarządu i głównego chirurga w BK Euromed Centrum Medyczne.

Współpracował z Centrum Medycznym Damiana w Warszawie, Centralnym Szpitalem Wojskowym I Kliniką Chirurgii, Kliniką Chirurgii Szpitala Miejskiego w Otwocku, II Kliniką Chirurgii Centralnego Szpitala MSW, Instytutem Onkologii (Zakładem Endoskopii), Centralnym Szpitalem Klinicznym w Warszawie (Kliniką i Katedrą Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby). Jest członkiem European Association of Coloproctology i Polskiego Klubu Proktologicznego.

Archiwum