2 maja 2008

APEL do lekarzy praktykujących w płockim okręgu sądowym


Prezes Sądu Okręgowego w Płocku
Halina Mieszkowicz zwraca się z prośbą do lekarzy z rejonów: Płocka, Ciechanowa, Mławy, Płońska, Żyrardowa, Sierpca i Gostynina o zgłoszenie się – do Sądu Okręgowego w Płocku, 09-404 Płock, pl. Narutowicza 4; tel. (024) 262-25-26; e-mail: so.plock.adm@plock.home.pldo pełnienia czynności lekarza sądowego w wybranym rejonie, miejscu i czasie.
Warunki niezbędne do zawarcia umowy cywilnoprawnej ze strony lekarza to: prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pełna zdolność czynności prawnych, niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
Za wydanie zaświadczenia potwierdzającego zdolność lub niezdolność do stawienia się na wezwanie organu uprawnionego uczestnika postępowania z powodu choroby przysługuje wynagrodzenie w kwocie 80 zł.
Szczegóły – na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Płocku:http://soplock.bip.org.pl

Archiwum