8 maja 2008

Międzynarodowa konferencja stomatologiczna


III Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód – Wschód odbędzie się w dn. 29-31 maja 2008 r. w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Trojdena 1.

Na konferencji zostaną przedstawione najnowsze osiągnięcia stomatologii, m.in. najnowsze techniki z zakresu ortodoncji, implantologii, protetyki stomatologicznej, chirurgii stomatologicznej i chirurgii szczękowo-twarzowej. W spotkaniu wezmą udział wykładowcy – profesorowie medycznych uniwersytetów Europy, Ameryki Północnej i Azji. Godzinne wykłady, wygłoszone w największej auli (600 osób), będą tłumaczone na język polski.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. Janusz Piekarczyk

Wybrane tematy konferencji będą dostępne bezpłatnie dla każdego zainteresowanego lekarza, w kraju i za granicą,
na Medycznej Platformie Edukacyjnej.
Szczegółowe informacje – w dniu konferencji na:http://www.medycyna.org.pl

Archiwum