27 maja 2008

Odznaczenia „LAUDABILIS”

Po raz szósty Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie uhonorowała członków samorządu lekarskiego najwyższym Odznaczeniem Izby „LAUDABILIS”
(czyli: godny uznania), ustanowionym w 2004 r., przyznawanym za wybitne osiągnięcia w pracy
zawodowej, naukowej lub społecznej. Na XXVI Okręgowym Zjeździe Lekarzy w marcu br.
Odznaczenia „LAUDABILIS” wręczono 10 osobom.

Nagrodzeni:

Janina Barbachowska – lekarz pediatra. Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie w 1962 r. W trakcie pracy zawodowej pełniła funkcję zastępcy ordynatora, ordynatora, a później zastępcy dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego. W samorządzie lekarskim działa od 1989 r. – była zastępcą Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, a od 2001 r. jest Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej. Uhonorowana Odznaką „Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia”, Złotym Krzyżem Zasługi oraz „Za Zasługi dla m.st. Warszawy”.

Wanda Jaroszewska-Balicka
– specjalista w pediatrii i neonatologii. Ukończyła Akademię Medyczną w Białymstoku w 1972 r. Pracuje w Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie na stanowisku ordynatora oddziału. W samorządzie lekarskim działa od I kadencji. Jest delegatem na zjazdy okręgowe. W I, II i III kadencji pełniła funkcję zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
a w IV była wiceprzewodniczącą ORL w Warszawie. Aktywnie działała w Komisji ds. Kontaktów z NFZ i Samorządami Terytorialnymi. Obecnie członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej. Pracuje na rzecz samorządu lekarskiego na terenie regionu ciechanowskiego.

Andrzej Kidawa –
doktor nauk medycznych, specjalista w dziedzinie chirurgii i urologii. Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie w 1961 r. Pracował kolejno w: Jednostce Wojskowej w Pomiechówku, Klinice Urologicznej AM w Warszawie, na Oddziale Urologii Szpitala MSW. Od 1975 r. był zastępcą ordynatora, a w latach 1991-2007 – ordynatorem na Oddziale Urologii Szpitala Praskiego. W 2007 r. przeszedł na emeryturę, ale nadal jest kierownikiem oddziału.
W latach 1991-1999 pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie urologii. Członek Polskiego Towarzystwa Urologicznego (w 2007 r. otrzymał tytuł członka honorowego), Europejskiego Towarzystwa Urologicznego oraz Komisji Urologii Komitetu Patofizjologii Klinicznej Polskiej Akademii Nauk. Uhonorowany tytułami: „Lekarz przyjacielem kobiety”, „Lekarz roku 2006”. Pasjonuje się malarstwem.

Roman Kudraszew –
specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej. Ukończył Akademię Medyczną w Białymstoku w 1981 r. Był asystentem oddziału wewnętrznego szpitala w Ostrowi Mazowieckiej, a następnie kierownikiem i lekarzem rodzinnym w „Przychodni Zdrowie”.
W samorządzie lekarskim działa od I kadencji, od III jest delegatem na zjazdy okręgowe i krajowe. Członek Okręgowego Sądu Lekarskiego I kadencji. Przewodniczący Rady Funduszu Samopomocy II kadencji. Wiceprzewodniczący ORL III i IV kadencji. Obecnie członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej. Pracował również w samorządzie terytorialnym.
Daniela Machnicka-Bacciarelli – specjalista organizacji ochrony zdrowia. Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie w 1956 r. Od lat związana z przemysłową służbą zdrowia, spółdzielczością inwalidzką i Przychodnią Rehabilitacyjną PAN. Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy w IV i V kadencji, przewodnicząca Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów od II kadencji. Włożyła ogromny wkład pracy w integrację środowiska emerytów, organizując liczne spotkania, cieszące się coraz większym zainteresowaniem. Niezastąpiona organizatorka wczasów rehabilitacyjnych dla lekarzy emerytów. Wybitny rzecznik spraw lekarzy emerytów.

Ryszard Majkowski
– wieloletni starszy wykładowca Wydziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie, którą ukończył w 1975 r. W samorządzie lekarskim działa od 1991 r. Delegat na zjazdy okręgowe i krajowe. Pełnił funkcje przewodniczącego Komisji Stomatologicznej i sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej. Obecnie wiceprzewodniczy ORL. Członek Zespołu Ekspertów Ochrony Technologii Medycznych oraz zespołu przygotowującego reformę ochrony zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, a także licznych komitetów, zespołów
i rad społecznych jednostek ochrony zdrowia. Zaangażowany w tworzenie fundacji promujących zdrowie. Częsty uczestnik dyskusji medialnych na temat ochrony zdrowia.

Andrzej Sawoni – specjalista chirurg. Ukończył Akademię Medyczną w Białymstoku w 1978 r. Był kierownikiem Stacji Pogotowia Ratunkowego w Ostrowi Mazowieckiej, potem zastępcą ordynatora oddziału chirurgicznego Szpitala Rejonowego; obecnie dyrektor tego szpitala. W samorządzie lekarskim działa od 1989 r. Był członkiem Komitetu Organizacyjnego Izb Lekarskich i delegatem na zjazdy okręgowe i krajowe. Wiceprzewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, następnie jej skarbnik. Od 1993 r. członek Naczelnej Rady Lekarskiej i skarbnik NRL, później wiceprezes NRL, obecnie – ponownie – skarbnik NRL. Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej NRL. Członek Rady Ośrodka Współpracy
z Polonią Medyczną, przewodniczący Rady Nadzorczej SKOK IL. Od 1990 r. pracuje w Radzie Miasta Ostrów Mazowiecka, w której był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Miasta. Obecnie radny powiatu ostrowskiego.
Aleksandra Słabik-Ledóchowska – doktor nauk medycznych, specjalista ginekolog-położnik. Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie w 1969 r. Początkowo pracowała w AM w Warszawie, a następnie w Szpitalu CMKP im. prof. W. Orłowskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Osteoporozy. Od momentu reaktywowania samorządu lekarskiego czynnie pracuje w Sądzie Lekarskim OIL. Bierze udział w działalności Komisji ds. Staży Podyplomowych.

Andrzej Trzaskowski –
doktor nauk medycznych, specjalista chirurg. Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie w 1963 r. W latach 1966-1980 pracował w Klinikach Chirurgii CMKP i MSW. W latach 1981-1992 ordynator Oddziału Chirurgii Szpitala przy Hucie Warszawa. Stale związany z Towarzystwem Lekarskim Warszawskim, oddziałem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Był dyrektorem Klubu Lekarza w Alejach Ujazdowskich. Ma ogromne zasługi
w pozyskaniu i odrestaurowaniu nowej siedziby Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego – Domu i Klubu Lekarza przy ul. Raszyńskiej. Obecnie jest jego dyrektorem.

Andrzej Włodarczyk
– doktor nauk medycznych, specjalista chirurg. Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie w 1979 r. Pracował kolejno w Szpitalach: Śródmiejskim, Bródnowskim, CMKP im. Orłowskiego i „Inflancka”. Od 1997 r. jest delegatem na okręgowe i krajowe zjazdy lekarskie. Od kwietnia 2000 r. przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Inicjator powołania spółki „Medbroker”, Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów, Platformy Edukacyjnej LTC. Od 2006 r. jest wiceprezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. Od grudnia ub.r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Członek Prezydium Zarządu Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, a także wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych. Uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wieloma odznaczeniami zawodowymi.

mkr

Wyróżnienia i dyplomy Komisji Kultury, Sportu i Turystyki

Archiwum