18 maja 2008

Spotkanie Związku Pracodawców Mazowieckiego Porozumienia Szpitali Powiatowych

W dn. 7-8 marca br. w Ostrowi Mazowieckiej
odbyło się spotkanie Związku Pracodawców
Mazowieckiego Porozumienia Szpitali Powiatowych, zrzeszającego zakłady opieki zdrowotnej mające w swojej strukturze szpitale.

W spotkaniu, którego organizatorami byli kol. Andrzej Sawoni oraz niżej podpisany, uczestni czyli zaproszeni goście, m.in.: Ewa Łagońska – dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, Elżbieta Wierzchowska – dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy, Marzena Kempińska – starosta świecki, wiceprezes Związku Powiatów Polskich, Zenon Szczepankowski – przewodniczący Konwentu Powiatów, Ryszard Majkowski – wiceprzewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Nie zabrakło oczywiście gospodarza, starosty ostrowskiego, Zbigniewa Kamieńskiego oraz starosty węgrowskiego Krzysztofa Fedorczyka.
Prezentacja Marzeny Kempińskiej przybliżyła uczestnikom konferencji zagadnienia z zakresu przekształceń zakładów opieki zdrowotnej (przedstawione na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego). Czego dyrektorzy szpitali powiatowych mogą oczekiwać od samorządu województwa – to z kolei temat dyskusji prowadzonej przez Ewę Łagońską. Kwestie związane z realizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym wyjaśniał Artur Kamecki – dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie. Nie obeszło się bez „gorącego” tematu, jakim jest czas pracy lekarzy. Tym razem w świetle kontroli i wykładni Państwowej Inspekcji Pracy.

Michał BORKOWSKI
prezes Związku Pracodawców
Mazowieckiego Porozumienia Szpitali Powiatowych,
dyrektor SP ZOZ w Pułtusku

Archiwum