23 maja 2008

Upamiętnienie Marca ’68

31 marca br. w holu
Collegium Anatomicum
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM)
przy ul. Chałubińskiego 5
została odsłonięta tablica poświęcona pamięci
Marca ´68.

Idea upamiętnienia studentów medycyny, którzy w marcu 1968 r. przyłączyli się do ogólnopolskich protestów młodzieży akademickiej, powstała w I Wydziale Lekarskim i została przyjęta 17 marca br. uchwałą Senatu uczelni.

W uroczystości odsłonięcia tablicy uczestniczyły władze WUM, z rektorem prof. Leszkiem Pączkiem, i dziekanem I Wydziału Lekarskiego, prof. Markiem Krawczykiem, rektorzy i prorektorzy wielu warszawskich szkół wyższych, a także Wojciech Celiński, jeden z dwóch organizatorów wiecu solidarnościowego, który odbył się w auli Collegium Anatomicum nazajutrz po wypadkach na Uniwersytecie Warszawskim 8 marca 1968 r. Drugi z organizatorów wiecu, Karol Żyto, od lat mieszkający w Szwecji, nadesłał list, w którym opisał swoje dzieje po wyjeździe z Polski.

Po Marcu ’68 z Akademii Medycznej relegowano wielu studentów, niektórzy, m.in. dr Wojciech Celiński, trafili do więzienia. Inni, w wyniku kampanii antysemickiej, musieli opuścić kraj. Ówczesny dziekan I Wydziału Lekarskiego, doc. Zdzisław Łapiński, który opowiedział się po stronie protestujących, stracił stanowisko.

Przygotowywana jest sesja historyczna poświęcona wydarzeniom sprzed 40 lat.
mkr

Archiwum