1 czerwca 2008

Debaty o zdrowiu

Centrum Komunikacji Medialnej, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia zorganizowały
11 kwietnia br. debatę nt. „Ile gospodarki w systemie zdrowia?”. „Puls” był patronem medialnym.

W trakcie dyskusji skupiono się na zagadnieniach dotyczących przekształceń szpitali w spółki prawa handlowego, znaczenia dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych dla finansowania ochrony zdrowia w Polsce, zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej oraz zarządzania funduszami gromadzonymi w ramach składek i ubezpieczeń zdrowotnych.

W dyskusji brali udział: prezes NFZ Jacek Paszkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Marek Balicki, prezes Centrum Medycznego Damiana Marek Płoszczyński, dyrektor INFARMY – Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Paweł Sztwiertnia, pełnomocnik Zarządu POLMED Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych Bogdan Zacharski, prof. Tadeusz Szumilicz z SGH oraz dr Małgorzata Winter
z Wydziału Zarządzania UW.

Polskie Towarzystwo Informatyczne, Centrum Komunikacji Medialnej oraz Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia zorganizowały 24 kwietnia br. debatę nt. „Nowe technologie w systemie e-zdrowie”.

Dyskutanci poruszali tematy związane z edukacją pacjentów i lekarzy przez Internet oraz telemedycyną jako nowoczesnym narzędziem diagnozowania i leczenia. Zastanawiali się również nad tym, czy e-apteka przynosi więcej korzyści, czy szkód.

W debacie wzięli udział: senator RP Łukasz Abgarowicz, poseł na Sejm Andrzej Sośnierz, dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Leszek Sikorski, dyrektor Instytutu Patologii i Fizjologii Słuchu, prof. Henryk Skarżyński, dyrektor INFARMY Paweł Sztwiertnia, dyrektor POLMEDU Bogdan Zacharski, pełnomocnik prezesa Zarządu TP SA Tomasz Białobłocki, przedstawiciele: portalu internetowego „Dbam o zdrowie” Thomas Werner, firmy „Produkt GTS Energis” Jarosław Luczkiewcz oraz firmy „Alcatel-Lucent” Jerzy Mergiel.
mkr

Archiwum