20 czerwca 2008

Nasze szpitale: Ostrów Mazowiecka

Śmiało można powiedzieć, że ochrona zdrowia w powiecie ostrowskim od lat jest zdominowana przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, którego główna siedziba mieści się w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Dubois 68, w budynku Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Placówka zajmuje się nie tylko lecznictwem szpitalnym, ale prowadzi również wszystkie pozostałe formy opieki zdrowotnej. W ZOZ-ie działa 2 poradni specjalistycznych, Powiatowa Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy ul. Okrzei, ośrodki zdrowia w Jasienicy, Komorowie, Jelonkach i Szulborzu Wielkim oraz pogotowie ratunkowe.
– Struktura naszego ZOZ-u się nie zmienia, bo nie ma takiej potrzeby. Funkcjonujemy dobrze – mówi dr Andrzej SAWONI, dyrektor placówki. – Dzisiaj taki wszechstronny zakład to rzadkość, ale w Ostrowi się sprawdza. Oferujemy pacjentowi kompleksową opiekę medyczną – wszelkie rodzaje diagnostyki, terapię i rehabilitację. Także z punktu widzenia ekonomicznego takie połączenie jest korzystne. Niektóre dziedziny są deficytowe, inne przynoszą dochód, w ogólnym bilansie się sumują. Lecznictwo podstawowe lepiej się kalkuluje, zwłaszcza gdy ma się własne zaplecze laboratoryjne i diagnostyczne. Dysponujemy doskonałą, na światowym poziomie, pracownią obrazowania z cyfrowym rentgenem, USG, tomografią komputerową, w pełni wyposażonym laboratorium, które wykonuje także badania serologiczne, oraz pracownią mikrobiologiczną. Zaplecze to służy szpitalowi i lecznictwu otwartemu.
W placówce pracują oddziały: wewnętrzny, kardiologiczny, pediatrii, noworodkowy, ginekologiczno-położniczy, chirurgiczny, ortopedyczny (niedawno wydzielony z chirurgii), intensywnej terapii i intensywnej terapii kardiologicznej, SOR, oddziały rehabilitacji narządu ruchu i rehabilitacji kardiologicznej. Oddział rehabilitacji zabiegowej dysponuje kriokomorą ogólnoustrojową.
Przez kilka lat szpital był sukcesywnie remontowany. Kilka tygodni temu zakończono przebudowę ortopedii jako ostatniego oddziału, który trzeba było odnawiać.

W planach pozostaje jeszcze utworzenie oddziału dla przewlekle chorych. W powiecie ostrowskim, podobnie jak w wielu innych regionach, jest duże zapotrzebowanie na tego typu świadczenia. ZOZ dysponuje wolno stojącym budynkiem, w którym będzie się mieścił ten oddział, ale trzeba go jeszcze przystosować do potrzeb pacjentów przewlekle chorych. Być może uda się uzyskać wsparcie finansowe w postaci środków unijnych na remont.
Dyr. Sawoni planuje jeszcze jedną inwestycję – budowę nowego bloku operacyjnego. Istniejący – choć w miarę nowoczesny – jest za mały w tak dużym szpitalu i nie spełnia wymogów, które będą obowiązywać od 2012 r. W tej chwili funkcjonują dwie sale operacyjne i jedna do cięć cesarskich. Mają jednak zbyt małą kubaturę. W nowym budynku przewidziane są sale zabiegowe, blok porodowy, a być może również lokum dla oddziału intensywnej terapii.
ZOZ cieszy się z bardzo dobrej współpracy z samorządami terytorialnymi – podkreśla dyr. Sawoni. Starostwo, które jest organem założycielskim placówki, zapewnia jej stałą pomoc finansową. W 2007 r. było to ok. 2 mln zł. Marszałek województwa w ub.r. przeznaczył dla Ostrowi 1 mln zł. Za pieniądze te kupiono nowoczesny aparat rentgenowski. Także władze miasta i ościennych gmin: Wąsewo, Lubotyń, Szulborze, wspierają placówkę. Jest to pomoc na miarę ich możliwości, ale ważna dla szpitala. Kontrakt z NFZ nie umożliwia żadnych inwestycji; zarówno remonty, jak i zakupy są finansowane właśnie z dotacji samorządowych.
Dyr. Sawoni liczy także na wsparcie unijne – obecnie przygotowuje 6 aplikacji do programów UE, w tym na budowę bloku operacyjnego.
Dyrekcja szpitala dużą wagę przywiązuje do komputeryzacji. W ostatnim czasie zrobiono w tym kierunku ważne kroki, m.in. zakupiono cyfrowy RTG, który umożliwia transmisję zdjęć bezpośrednio do gabinetów, na ekrany lekarskich komputerów. Funkcjonuje już system HIPOKRATES, jeden z największych systemów HIS (Hospital Information System), który jest nowoczesnym oraz kompleksowym narzędziem informatycznym wspomagającym obsługę całego szpitala. Wkrótce zostanie wprowadzona dystrybucja leków w formie tzw. unit-dose, dzięki której zlecenia lekarskie będą drogą cyfrową trafiać prosto do apteki, tam zaś będzie przygotowywany cały zestaw leków dla konkretnego pacjenta, z pominięciem apteczki oddziałowej. Daje to również możliwość rozliczania kosztów leków i materiałów medycznych. Wkrótce planuje się wprowadzenie podpisu elektronicznego, który umożliwi lekarzom bezprzewodową łączność z laboratorium, pracowniami diagnostycznymi i apteką. Jeszcze w tym roku w placówce zostanie wprowadzony elektroniczny obieg dokumentów.

Największym problemem jest brak kadr lekarskich. Brakuje kardiologów i internistów. Te dwa oddziały liczą w sumie 100 łóżek i konieczna jest duża obsada, zwłaszcza ze względu na dyżury.
Wszyscy lekarze w szpitalu są zatrudnieni na kontraktach, a więc nie ma dużych kłopotów z realizacją ustawy o czasie pracy. Niedawno odbyły się konkursy na ordynatorów – kadra jest młoda, średnia wieku to 43 lata. Dyr. Andrzej Sawoni przykłada dużą wagę do tego, aby kierownicze stanowiska zajmowali młodzi ludzie o dużych możliwościach intelektualnych i znacznych umiejętnościach.
Ubiegły rok placówka zamknęła niewielkim dodatnim wynikiem finansowym.
– Mieliśmy duże zagrożenia, ale udało się je zlikwidować – mówi dyr. Sawoni. – Na naszym koncie jest tylko zadłużenie inwestycyjne, które jednak regularnie spłacamy. Bieżący rok będzie dużo trudniejszy, ze względu na wprowadzenie znaczących podwyżek, przejście lekarzy na kontrakty. A NFZ nie podniósł stawki szpitalom powiatowym, choć to obiecywał. W naszej działalności medycznej nie nastawiamy się na zysk, lecz na poprawę jakości usług medycznych, która stanowi dla nas najwyższą wartość. Dlatego wszelkie nadwyżki finansowe przeznaczamy na doskonalenie opieki nad pacjentem.
Pierwszym krokiem na ,,drodze do jakości” było uzyskanie Certyfikatu Akredytacyjnego przyznanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w kolejnych 2 edycjach, tj. od roku 2003. Dalsze osiągnięcia i certyfikaty, m.in. Certyfikat Międzynarodowej Normy ISO 9001:2000, wysokie lokaty w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali Rzeczpospolitej – 10. miejsce w kraju i 1. w województwie mazowieckim – oraz tytuł LIDER RYNKU 2008 wraz z nominacją do Europejskiego Konkursu Promocyjnego EURO LEADER, są potwierdzeniem konsekwentnego dążenia naszego szpitala do osiągania wyznaczonych celów.

Małgorzata SKARBEK

Archiwum