25 czerwca 2008

Stomatologia – Razem możemy więcej!

Komisja ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie postawiła sobie za cel podjęcie działań, które mogą być pożyteczne i ważne dla całego naszego środowiska.

Naszym zadaniem jest reprezentowanie naszego środowiska, a więc przedstawianie opinii i wniosków lekarzy dentystów oraz podejmowanie działań w sprawach związanych z wykonywaniem naszego zawodu, jak również kwestiach z zakresu opieki lekarsko-stomatologicznej związanych z ochroną zdrowia.

Jesteśmy grupą lekarzy, którzy poza pracą zawodową chcą służyć swojemu środowisku i czerpać satysfakcję z takiej działalności.

Dlatego chcielibyśmy zachęcić Państwa do częstego odwiedzania strony internetowej OIL w Warszawie, a przede wszystkim „podstrony” Komisji ds. Lekarzy Dentystów, gdzie zamieszczamy aktualne informacje o sprawach, którymi się zajmujemy.
W zakładce: Nasze opinie zamieścimy Państwa uwagi, przemyślenia, propozycje. Liczymy na to, że dzięki Państwa zaangażowaniu w sprawy, którymi się zajmujemy – albo, zdaniem Państwa, powinniśmy się zajmować – uda nam się doprowadzić do stanu, w którym lekarze dentyści z rejonu Mazowsza będą czuli, że ich przedstawiciele w Okręgowej Izbie Lekarskiej są naprawdę przydatni.
Przypominamy, że przy OIL istnieje zespół radców prawnych, którzy bezpłatnie mogą pomóc Państwu w rozwiązywaniu problemów związanych z wykonywaniem naszego zawodu.

Zachęcamy również do czytania miesięcznika „Puls”, na którego łamach nasi Koledzy dzielą się z Państwem istotnymi problemami związanymi z naszym środowiskiem.
Chcielibyśmy doprowadzić do organizowania szkoleń bezpłatnych lub możliwie po najniższych cenach, tak aby obowiązek uzyskiwania punktów edukacyjnych nie był dużym obciążeniem finansowym dla lekarzy.
Być może także, jako reprezentantom licznej grupy lekarzy, uda nam się uzyskać lepsze warunki ubezpieczenia OC naszej działalności.

Zamiarów i pomysłów mamy więcej, ale do ich realizacji potrzebny jest faktyczny, żywy kontakt z jak największą grupą lekarzy dentystów.

Do tych z Państwa, którzy korzystają z poczty elektronicznej, zwracamy się z prośbą o przesłanie do nas swoich adresów internetowych. Pozwoli to na szybkie powiadamianie o ważnych i pilnych sprawach.

Swoje uwagi, opinie, propozycje mogą Państwo przesyłać na adres:
dentysci@oil.org.pl

Rozumiemy, że wszyscy Państwo są bardzo zapracowani i niełatwo jest wygospodarować trochę czasu. Ale bez Państwa głosu i opinii nasza działalność będzie mniej wartościowa.

Łączymy serdeczne pozdrowienia

Bożena
HOFFMAN*


* W imieniu Komisj
i
ds. Lekarzy Dentystów
ORL w Warszawie

Archiwum