19 czerwca 2008

Świadczenia stomatologiczne – potrzeby i finansowanie

Rada Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia stwierdza niepokojący brak skuteczności dotychczasowej opieki stomatologicznej na obszarze jej działania, zwłaszcza nad dziećmi i młodzieżą.

Na posiedzeniu Rady MOW NFZ w dn. 19 marca br. dokonano oceny sytuacji w zakresie opieki stomatologicznej na Mazowszu. W dyskusji uczestniczyli również przedstawiciele środowiska stomatologicznego. Po przeanalizowaniu danych wynikających z monitorowania stanu zdrowia jamy ustnej mieszkańców województwa oraz danych demograficznych opracowano bogaty materiał ekspercki dotyczący aktualnych potrzeb
w tym zakresie.

Rada MOW NFZ sformułowała wnioski, zawarte w piśmie, które przekazała na ręce minister zdrowia Ewy Kopacz i prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza
, czyniąc to w przekonaniu, że zostaną one wzięte pod uwagę przy bieżącym kontraktowaniu usług stomatologicznych oraz konstruowaniu nowych, skutecznych rozwiązań systemowych.
Rada MOW NFZ zaproponowała następujące kierunki zmian:

1. Cały strumień pieniędzy z NFZ przeznaczony na świadczenia stomatologiczne powinien być skierowany na:
– profilaktykę i leczenie stomatologiczne, w pełnym zakresie, dzieci i młodzieży do lat 18 oraz studentów studiów dziennych do lat 25,
– całkowite leczenie stomatologiczne osób powyżej 65. roku życia oraz osób bezzębnych (całkowity brak zębów to kalectwo prowadzące do wielu chorób, nie tylko w obrębie jamy ustnej) – konieczność poprawy jakości życia osób w wieku emerytalnym,
– pełne leczenie stomatologiczne kobiet ciężarnych,
– finansowanie leczenia pacjentów z grupy wysokiego ryzyka, np. cukrzyków, osób ze schorzeniami kardiologicznymi oraz dzieci z czynną próchnicą,
– finansowanie procedur stomatologicznych u pacjentów z chorobami nowotworowymi, np. białaczkami,
– odrębne finansowanie procedur lekarskich (zabiegowych) i technicznych (laboratoryjnych) – niełączenie ich w pakiet,
– zwiększenie wartości procedur świadczeń profilaktycznych dla dzieci.
2. Wprowadzenie programów profilaktycznych z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dla kobiet w ciąży; zastanowienia wymaga również wprowadzenie profilaktyki ortodontycznej.
3. Przywrócenie współczynnika korygującego w przypadku leczenia stomatologicznego dzieci.
4. Cena usług stomatologicznych powinna być ustalana
w trakcie negocjacji z poszczególnymi świadczeniodawcami – zależnie od jakości.
5. Wycena punktowa procedur wykonywanych w Instytucie Stomatologii AM powinna być wyższa niż w podstawowych gabinetach stomatologicznych.
6. Procedury trudne, trafiające do ISAM „z miasta” z powodu powikłań jatrogennych, powinny być opłacane
w Instytucie Stomatologii (bo tu są faktycznie realizowane), a nie w gabinetach, do których pacjent trafił po raz pierwszy i gdzie najczęściej doszło do powikłań.
7. Absolwent stomatologii jest przygotowany do świadczenia ponad 90% wymaganych procedur, tymczasem NFZ odbiera kompetencje lekarzowi dentyście, np. lekarz pedodonta nie może wykonać żadnej procedury ortodontycznej, nawet z zakresu profilaktyki (akrylowe utrzymywacze przestrzeni, kapy nazębne i in.).
8. Szczególne znaczenie ma przywrócenie odrębnego finansowania leczenia stomatologicznego osób z wirusem HIV/AIDS.
9. Ważne jest, aby resort zdrowia zwiększył zainteresowanie problematyką leczenia stomatologicznego, umieszczając ten zakres świadczeń jako istotny w Narodowym Programie Zdrowia – z uwagi na skutki chorób zębów i jamy ustnej.

Andrzej WOJTOWICZ, Ryszard MAJKOWSKI


Przy formułowaniu wniosków Rada opierała się
na konsultacjach i bogatym doświadczeniu zawodowym następujących osób zaproszonych na posiedzenie:

prof. Andrzej Wojtowicz – kierownik Zakładu Chirurgii
Stomatologicznej ISWUM w Warszawie,
prof. Maria Wierzbicka
– ekspert WHO,
prof. Franciszek Szatko
– kierownik Katedry Higieny
i Epidemiologii UM w Łodzi, dr Michał Ganowicz
i dr Marcin Majkowski – Zakład Stomatologii
Zachowawczej WUM w Warszawie,
dr Ewa Szczutowska
– wiceprzewodnicząca
Okręgowej Rady Lekarskiej w Płocku,
dr Ryszard Majkowski
– wiceprzewodniczący
Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

Archiwum