2 czerwca 2008

Z Mazowsza

Kolumnę redaguje
Piotr Kaczmarek

Tomograf i karetki w Grójcu
W kwietniu br. w Szpitalu w Grójcu uruchomiono pracownię tomografii komputerowej i oddano
do użytku 2 ambulanse ratownicze „R” i „W”.


Tomograf komputerowy firmy TOSHIBA za 1 mln 650 tys. zł zakupiono
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Zdrowia”; 1 mln zł przekazał na ten cel Samorząd Województwa Mazowieckiego, 200 tys. Samorząd Powiatu Grójeckiego, 450 tys. to środki własne grójeckiego szpitala. Dodatkowo Polska Akademia Nauk
w ramach konkursu grantowego przekazała sprzęt wartości 150 tys. zł, dzięki któremu wyniki badań są przekazywane do opisu specjalistom dwóch warszawskich szpitali klinicznych drogą internetową.
Na zakup dwóch ambulansów dla Szpitala w Grójcu i jednego dla Szpitala
w Nowym Mieście powiat uzyskał dotację celową wojewody mazowieckiego w kwocie ponad 1 mln zł.
Poświęcenia sprzętu dokonał dziekan grójecki, ks. Stefan Kazulak.

Leczenie uzależnień – międzynarodowe spotkanie
W dn. 10-11 kwietnia br. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Profilaktyka i leczenie uzależnień wśród dzieci i młodzieży”. Wzięli
w niej udział przedstawiciele regionów partnerskich: Województwa Sztokholmskiego, Obwodu Moskiewskiego, Komitetu Peszt, Województwa Środkowo-Czeskiego oraz Kraju Związkowego Brandenburgii.

Podczas spotkania przedstawiono działania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k. Warszawy. Przedstawiciele regionów partnerskich zapoznali się z działaniami
w zakresie profilaktyki uzależnień prowadzonymi na Mazowszu, w tym podejmowanymi przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, oraz ze sposobami leczenia w tym zakresie przedstawionymi na przykładzie Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k. Warszawy. Zwiedzili też Modelowy Ośrodek Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej (MORS), działający przy Centrum. Zagraniczni goście przedstawili również własne rozwiązania w zakresie profilaktyki oraz leczenia uzależnień.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Departament Zdrowia oraz Kancelarię Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach pilotażowego projektu dotyczącego przygotowania jak największej liczby młodzieży z zaburzeniami psychicznymi do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Zawieszona działalność w Garwolinie
W kwietniu br. Oddział VI Psychiatrii Dziecięcej Szpitala Psychiatrycznego w Garwolinie zawiesił swoją działalność. Pomieszczenie zabezpieczono i zamknięto,
a 20 pracowników przeniesiono do pracy w innych oddziałach.


Działalność zawieszono z powodu braku personelu lekarskiego. Dzieci leczone na tym oddziale wypisano do domu. Nowi pacjenci są kierowani do innych ośrodków.

W lutym br., na wniosek dyrekcji Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu, Rada Społeczna zatwierdzi-
ła projekt restrukturyzacji Centrum.
W wyniku tego miała być ograniczona działalność Oddziału VI w Garwolinie, a następnie przewidywano likwidację całej placówki. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o czasowym ograniczeniu działalności Oddziału VI od 1 marca do końca maja. Jako argument podano brak lekarzy psychiatrów dziecięcych. Pracownicy ogłosili akcję protestacyjną, a następnie pikietowali przed Urzędem Marszałkowskim w obronie szpitala. Od 3 do 18 marca na Oddziale VI trwał protest głodowy. 14 marca pracownicy i rodzice przez 2,5 godz. blokowali krajową drogę nr 17 w miejscowości Lipówki. Po obietnicy marszałka województwa, że szpital nie zostanie zamknięty, 18 marca protest zawieszono. 10 kwietnia decyzją Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego zawieszono działalność Oddziału VI.

Sukces „Magicznej Niedzieli” w Wołominie

23 284,83 zł udało się zebrać podczas kwietniowej akcji charytatywnej „Magiczna Niedziela”.

Pieniądze zbierano na zakup mobilnego inkubatora dla Szpitala w Wołominie. Organizatorami akcji były Mazowieckie Forum Biznesu Kultury i Nauki oraz Urząd Miasta Zielonka.

Festiwal Piosenki o Zdrowiu
28 kwietnia br. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu dzieci ze wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z całej gminy wzięły udział w gminnym finale V Festiwalu Piosenki o Zdrowiu.

Festiwal organizują Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna i Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego. Młodzi artyści, podzieleni na trzy kategorie wiekowe – dzieci z przedszkoli i oddziałów „0”, uczniowie podstawówek i gimnazjaliści – prezentowali przygotowane przez siebie piosenki propagujące zdrowy tryb życia.

W kategorii przedszkoli i „zerówek” do etapu powiatowego zakwalifikowały się: Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2, „zerówka” z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II i z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Sadku. W kategorii szkół podstawowych – PSP nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II, uczniowie z PSP w Zespole Szkół im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie i PSP nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu. W kategorii gimnazjów najlepsi okazali się uczniowie z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu. Jury postanowiło także, że na eliminacjach powiatowych wystąpi poza konkursem zespół z Publicznej Szkoły Podstawowej w Sadku. Uczestnicy otrzymali dyplomy i słodycze.

Archiwum