26 lipca 2008

Numer 2008/07-08

 • Sylwetki - Prof. M. Gregg Bloc...

  Koszty są najważniejsze, niezależnie od szerokości geograficznej. W każdym kraju obserwujemy dynamicznie rosnące koszty - któ...

  Zobacz więcej
 • Uwaga! Wzrasta składka członko...

  Uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej została zmieniona wysokość składki członkowskiej, która od 1 października 2008 r. będzie ...

  Zobacz więcej
 • Wszystko zależy od punktu wyjścia

  Gorący temat Po międzynarodowym seminarium "Healthcare, the market, and the public's needs and interests", zorganizowany...

  Zobacz więcej
 • Wirtualny klucz

  Koszyk świadczeń gwarantowanych to klucz do reformy zdrowia - przekonywała minister Ewa Kopacz. Tu zgoda, problem jednak pole...

  Zobacz więcej
 • Sejm w sprawie transplantacji

  13 czerwca br. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął, przez aklamację, uchwałę w sprawie akceptacji transplantacji jako meto...

  Zobacz więcej
 • Dzieci w niebezpieczeństwie

  2 czerwca br. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się konferencja "Uwaga! Nasze dzieci w niebezpieczeństwie", na któ...

  Zobacz więcej
 • System opieki zdrowotnej - sła...

  System opieki zdrowotnej w Polsce zbliża się do kolejnego momentu zwrotnego. Skutki realizacji rządowych zapowiedzi podziału...

  Zobacz więcej
 • Szczypta optymizmu

  Doskonałe samopoczucie Ewy Kopacz niestety nie jest zaraźliwe, a szkoda, bo mogłoby uchodzić za niedrogi lek, który wiceminis...

  Zobacz więcej
 • Głosy z Wiejskiej

  Aleksander SOPLIŃSKI - lekarz, poseł PSL, Ciechanów: Prace Sejmu i Ministerstwa Zdrowia są zdominowane przez proces legislac...

  Zobacz więcej
 • Bez znieczulenia

  Góra urodziła koszyk. Tak jeden z dzienników zatytułował informację z czerwcowej konferencji prasowej minister Ewy Kopacz w s...

  Zobacz więcej
 • Rynek leków i wyrobów medycznych

  18 czerwca br. w Domu Dziennikarza w Warszawie odbyła się debata na temat: "Ochrona zdrowia - pacjent, rynek, regulacje praw...

  Zobacz więcej
 • Obradowali menedżerowie z Mazowsza

  Związek Pracodawców Mazowieckiego Porozumienia Szpitali Powiatowych wybrał swoje nowe władze. maja br. odbyło się spot...

  Zobacz więcej
 • Wymagania sanitarne - terminy

  Listy W "Pulsie" nr 5/2008, z maja br., pojawiła się informacja odnośnie wymagań sanitarnych dotyczących indywidualnych, ...

  Zobacz więcej
 • Uchwały ORL

  UCHWAŁA NR 306/R-V/08 OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE Z DNIA 16 MAJA 2008 r. w sprawie ujednolicenia nazewnict...

  Zobacz więcej
 • Stomatologia - Gwarantowane św...

  28 maja 2008 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wy...

  Zobacz więcej
 • Zdaniem konsultanta: audiologi...

  Z prof. dr. hab. n. med. Henrykiem SKARŻYŃSKIM, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie audiologii i foniatrii na Mazowszu, rozmawia Małgorzata Skarbek> Czy mamy w województwie dostateczną liczbę specjalistów w uprawianej przez Pana dziedzinie? Audiologia i foniatria jako dziedzina podstawowa funkcjonuje zaledwie od kilku lat. Wcześniej, przez kilkadziesiąt lat, podspecjalności te (lub specjalności szczegółowe) istniały oddzielnie. Można je było ukończyć po uzyskaniu I lub II stopnia specjalizacji z otolaryngologii. Ponadto w programie kształcenia z otolaryngologii zawsze były zagadnienia z audiologii i foniatrii. Obecnie podstawowe procedury audiologiczne i foniatryczne są wykonywane zarówno przez specjalistów z dziedziny otorynolaryngologii, jak i audiologii i foniatrii. Rozwój nauki, zwłaszcza wprowadzenie nowych zaawansowanych technologii, potrzeba włączenia do programu szkolenia w tej dziedzinie wielu zagadnień z zakresu psychologii, logopedii, pedagogiki i inżynierii biomedycznej sprawia, że nowe kadry muszą posiąść wiedzę wykraczającą poza ramy czystej medycyny klinicznej. Przy tak rozumianym programie audiologii i foniatrii odczuwamy obecnie poważne braki specjalistów. Czy mamy dostateczną liczbę poradni specjalistycznych? Czy specjaliści i placówki są rozmieszczone odpowiednio do potrzeb? Na Mazowszu powstaje wiele, stałych lub objazdowych, punktów protetycznych zaopatrujących osoby mające problemy ze słuchem. Można więc powiedzieć, że potrzeby pacjentów są w pewnym stopniu zaspokajane. Jeżeli jednak szukamy pełnoprofilowych poradni świadczących usługi dla najmniejszych dzieci, a także dorosłych, to w całym województwie znajdziemy najwyżej 2 placówki. Podstawowa to resortowy Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, który wykonuje olbrzymią większość świadczeń w tym zakresie dla pacjentów w każdym wieku, od noworodków zaczynając, na podeszłym wieku kończąc. Największym problemem są braki stałej, systematycznie prowadzonej rehabilitacji zaburzeń słuchu i mowy. Czy leczeniem wad słuchu mogą zajmować się lekarze pierwszego kontaktu, a jeśli tak - to w jakim zakresie? Czy są do tego przygotowani? Lekarze pierwszego kontaktu muszą być zorientowani w podstawowych aspektach audiologii i foniatrii. Muszą rozumieć sens, zakres i potrzeby prowadzenia badań przesiewowych pod kątem wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu i mowy u osób w różnym wieku. Inny aspekt sprawy to właściwe ukierunkowanie terapii specjalistycznej, prowadzonej dziś zarówno przez lekarzy, jak i psychologów, logopedów oraz pedagogów, którzy biorą udział w procesie rehabilitacji. Czy lekarze podstawowej opieki zdrowotnej są obecnie przygotowani do tych zadań, trudno mi ocenić. Z punktu widzenia placówki, którą kieruję - Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu - mogę powiedzieć, że nasza współpraca z tym środowiskiem (wzajemne wspieranie się) jest bardzo dobra. Jak przebiega szkolenie specjalizacyjne? Jaki jest poziom kształcenia? Kształcenie kadr na poziomie, jakiego oczekujemy współcześnie, nie jest łatwe. Musi odbywać się w warunkach stacjonarnych, trudno prowadzić je z doskoku. Zatem specjalizujący się musi przez kilka lat praktykować w placówce akredytowanej. Wielu młodych lekarzy na to po prostu nie stać. W historii audiologii i foniatrii jako specjalności podstawowej województwo mazowieckie otrzymało 4 rezydentury, a potrzeby sięgają co najmniej 20. Wykształcenie większej liczby audiologów i foniatrów pozwoliłoby na efektywniejsze rozmieszczenie kadr na terenie całego Mazowsza, nie tylko w Warszawie. Wszyscy lekarze z naszego województwa, którzy dotychczas przystąpili do państwowego egzaminu specjalizacyjnego, złożyli go z wynikiem bardzo dobrym lub celującym. Zatem poziom ich wyszkolenia i umiejętności, jakie zdobyli w naszych placówkach, jest bardzo wysoki.

  Zobacz więcej
 • O JGP

  Prof. dr hab. Andrzej BORÓWKA, konsultant krajowy w dziedzinie urologii, prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego - do dr...

  Zobacz więcej
 • Nasz uniwersytet - Zakład Chor...

  W cyklu przedstawiającym placówki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prezentujemy Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia...

  Zobacz więcej
 • W stronę leków

  Cierpienie nic nie wyzwala. To my się z niego wyzwalamy. Maria Dąbrowska Tramadol jest syntetycznym analgetycznym...

  Zobacz więcej
 • Z Mazowsza

  Kolumnę redaguje Piotr Kaczmarek e-mail: puls-mazowsze@oil.org.pl "Pro Masovia" dla Dziekanowa Leśnego 31 maja br...

  Zobacz więcej
 • Z radomskiej delegatury

  Kolumnę redaguje Mirosław Wąsik Jest decyzja o remoncie Odkładany remont bloku operacyjnego w Radomskim Szpitalu Specj...

  Zobacz więcej
 • STOP gruźlicy

  Druga konferencja "STOP gruźlicy", zorganizowana przez Warszawsko--Otwocki Oddział Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc z okazji...

  Zobacz więcej
 • Kleszcze atakują

  W ostatnich kilku latach w Europie nastąpił wzrost zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu (KZM). Jest ono następstwem zak...

  Zobacz więcej
 • Dlaczego warto rzucić palenie?

  31 maja był obchodzony doroczny Światowy Dzień bez Tytoniu Codziennie na świecie 1,3 mld osób wypala 15 miliardów papiero...

  Zobacz więcej
 • Epidemia astmy

  W 19. spotkaniu Szkoły Pneumonologii Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc uczestniczyli wykładowcy reprezentujący najważniejsze ...

  Zobacz więcej
 • SMS z Krakowa - Wydmuszki

  Aleśmy się doczekali - mam na myśli miażdżący werdykt Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, która odrzuciła wszystkich 210 w...

  Zobacz więcej
 • Krajowe oferty pracy na dzień ...

  Biuro Pośrednictwa Pracy: tel./fax: 822-36-86; 822-18-84, wew. 4; e-mail: praca68@oil.org.pl przewodniczący Komisji ds. Po...

  Zobacz więcej
 • Przemyślenia nad wierszami Paw...

  W ubiegłym roku, w wyniku konkursu poetyckiego ogłoszonego przez ORL (którego byłam jurorką), dostaliśmy ciekawy tomik "Powró...

  Zobacz więcej
 • Porozmawiajmy o książkach - Pr...

  W styczniu 2008 r. ukazała się książka Jadwigi Staniszkis pt. "Ja. Próba rekonstrukcji". We "Wprowadzeniu" autorka przeprowad...

  Zobacz więcej
 • ... dziś, tylko cokolwiek dale...

  2 września 2007 r., w niedzielę, w ukwieconym ogrodzie, pod zieloną lipą, w Choszczówce, spotkały się trzy pokolenia rodziny ...

  Zobacz więcej
 • Środki unijne dla służby zdrowia

  Pakiet świadczeń profilaktycznych W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przewiduje się udzielenie wsparcia w ramac...

  Zobacz więcej
 • Język nasz giętki - Usta-usta

  Problem mógłby się wydawać banalny i błahy, gdyby nie to, że dostałem w tej sprawie kilka listów. Ostatni, autorstwa znaneg...

  Zobacz więcej
 • Sport - Złoto dla zuchwałych

  Dwa lata temu Marek Kozłowski w sprawozdaniu zjazdowym Sekcji Piłki Siatkowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie zapowiedz...

  Zobacz więcej
 • Sport - Dla kolarzy

  Klub Rowerowy OIL w Warszawie zaprasza lekarzy - wszystkich niezrzeszonych: zawodniczki i zawodników - do startów w zawodach ...

  Zobacz więcej
 • Nowe przepisy prawne

  I. 7 marca 2008 r. weszło w życie zarządzenie ministra zdrowia z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie powołania zespołu do przyg...

  Zobacz więcej
 • Epitafium

  Dr Włodzimierz BAUER (1924-1988) Zamiast śmierci racz z uśmiechem przyjąć Panie pod Twe stopy życie moje jak różan...

  Zobacz więcej

Archiwum