15 lipca 2008

Rynek leków i wyrobów medycznych

18 czerwca br. w Domu Dziennikarza w Warszawie odbyła się debata na temat: „Ochrona zdrowia – pacjent, rynek, regulacje prawne”, zorganizowana przez Centrum Komunikacji Medialnej i Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia.

W dyskusji wzięli udział: Wojciech Matusewicz, dyrektor Agencji Oceny Technologii Medycznych, Joanna Kilkowska, wiceprezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Środków Biobójczych, Paulina Kieszkowska-Knapik z firmy Partner Baker&McKenzie, Stanisław Maćkowiak, prezes Federacji Pacjentów Polskich, Katarzyna Sabiłło, przedstawicielka INFARMY, Bogdan Zacharski, doradca POLMED-u, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych, oraz Andrzej Włodarczyk, przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Debatę prowadził Janusz Michalak, redaktor naczelny „Menedżera Zdrowia”.

Podczas spotkania poruszono problemy związane z koniecznością deregulacji rynku leków i produktów medycznych, potrzebą zapewnienia przez nadzór rynku wysokich standardów bezpieczeństwa konsumentów leków i użytkowników wyrobów medycznych. Mówiono również o relacjach między pacjentami, producentami wyrobów medycznych oraz roli administracji państwowej w tym zakresie.

mkr

Archiwum