25 lipca 2008

Sylwetki – Prof. M. Gregg Bloche, M.D. J.D.:

Koszty są najważniejsze, niezależnie od szerokości geograficznej. W każdym kraju obserwujemy dynamicznie rosnące koszty – które wychodzą z innych podstaw, stanowiących różną część procentową produktu krajowego brutto. Mamy Polskę, w której procent PKB przeznaczany na opiekę zdrowotną jest niski, i mamy Stany Zjednoczone, będące na przeciwnym, „wysokim” końcu. W związku z tym punkty wyjściowe, jeśli ktoś chciałby narysować wykres, będą zupełnie różne, jednak krzywe na wykresie będą miały prawie identyczny przebieg
i będą biegły w podobnych kierunkach. Co to oznacza? To oznacza, że wydatki na opiekę zdrowotną rosną znacznie gwałtowniej i szybciej niż dochód narodowy na mieszkańca we wszystkich uprzemysłowionych krajach.

Nasuwa się też bardzo ważne pytanie: do jakiego stopnia system opieki zdrowotnej w danym kraju wpływa na poprawę zdrowotności obywateli?
To, co wiemy dzisiaj, szokuje wszystkich – system opieki zdrowotnej, niezależnie od stopnia jego rozwoju, nie wpływa znacząco na poprawę zdrowia obywateli, nie jest tak ważny, jak ogólny status ekonomiczny (zamożność), a także poziom ich wykształcenia i świadomości.

***

Profesor prawa z Georgetown University – M. Gregg BLOCHE, M.D. J.D. – wykładowca Brookings Institute, Bloomberg School of Public Health, John Hopkins University, doradca ds. zdrowia senatora Baracka Obamy w kampanii prezydenckiej w USA.

Archiwum