23 lipca 2008

Z Mazowsza

Kolumnę redaguje
Piotr Kaczmarek

e-mail:
puls-mazowsze@oil.org.pl

„Pro Masovia” dla Dziekanowa Leśnego
31 maja br. marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik uhonorował Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym medalem pamiątkowym „Pro Mazovia”.

Wyróżnienie zostało przyznane za całokształt działalności społecznej i publicznej oraz realizację zadań na rzecz województwa i mieszkańców Mazowsza z okazji jubileuszu 40-lecia Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym. Kadrze kierowniczej oraz zasłużonym pracownikom szpitala wręczono również dyplomy uznania. Nagrodzona placówka wprowadza promowane przez UNICEF zasady „Szpitala przyjaznego dziecku” – m.in. matki mają zapewnioną możliwość przebywania
z hospitalizowanymi dziećmi przez całą dobę (hotel matek). Lecznica bierze udział w programie pilotażowym PHARE dotyczącym wdrażania X Klasyfikacji Chorób, jest też włączona do grupy Szpitali Promujących Zdrowie.
Marszałek dokonał również uroczystego otwarcia pracowni radiologicznej, wyposażonej w aparat i ciemnię RTG. Koszt zakupu sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń wyniósł 1,5 mln zł. Środki na ten cel w całości pochodziły z budżetu województwa mazowieckiego.

Medycyna pracy po szwedzku
W dn. 15-16 maja br. z wizytą w Sztokholmie przebywała delegacja samorządowców województwa mazowieckiego oraz osób związanych z medycyną pracy na Mazowszu.

Wizyta miała na celu przybliżenie Polakom szwedzkich rozwiązań z zakresu medycyny pracy. Członkowie delega-cji odbyli szereg spotkań z przedstawicielami: Szwedzkiego Urzędu ds. Śro-dowiska Pracy, Departamentu Medycyny Pracy Rady Regionu Sztokholmskiego, Departamentu Medycyny Środowiska Pracy w Instytucie „Karolinska” oraz Ośrodka Medycyny Pracy „Globenhälsan”. Zapoznali się z rozwiązaniami systemowymi w zakresie ochrony zdrowia oraz medycyny pracy – na poziomie krajowym i regionalnym. Poznali również zadania samorządu w tym zakresie oraz organizację tej gałęzi medycyny w konkretnych ośrodkach.
Wizyta mazowieckiej delegacji w Szwecji odbyła się w ramach współpracy województwa mazowieckiego i regionu sztokholmskiego, która trwa od 2002 r. Ochrona zdrowia i polityka społeczna to jedne z najważniejszych obszarów tej współpracy. Do tej pory wspólnie ze szwedzkim partnerem Mazowsze zrealizowało m.in. projekty z zakresu profilaktyki i leczenia uzależnień wśród dzieci i młodzieży, ratownictwa medycznego, przeciwdziałania chorobom nowotworowym i cukrzycy.

Łuków przyjazny dzieciom
Łukowski szpital otrzymał certyfikat „Szpital Przyjazny Dziecku”.

Idea certyfikatu powstała z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia i Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci. Celem akcji jest przywrócenie prawidłowego sposobu żywienia dzieci. Każdy szpital odznaczony tym tytułem propaguje karmienie piersią. Łukowska placówka realizuje program „10 kroków do udanego karmienia piersią”. Przestrzega „Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece”. Działa w systemie rooming-in, umożliwiającym matce przebywanie razem z dzieckiem od chwili narodzin.

Nowy dyrektor SZOZ w Pułtusku
Od 21 maja br. dyrektorem Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku jest Narcyz Krzysztof Tokarski, dotychczasowy zastępca dyrektora legionowskiego Komunalnego Zakładu Budżetowego.

Wcześniej m.in. reprezentował Legionowo we wspólnotach mieszkaniowych na terenie tego miasta. W Pułtusku czeka na niego duże wyzwanie – od pewnego czasu tamtejszy szpital boryka się z poważnymi problemami; zostały zawieszone oddziały: noworodkowy i dziecięcy. Nowy dyrektor ma przywrócić właściwe funkcjonowanie pułtuskiej służby zdrowia.

Restrukturyzacja w Łosicach
SP ZOZ w Łosicach skorzystał z 5-milionowego kredytu, z czego na spłatę zadłużeń wykorzystał 3,5 mln zł.

Sytuacja finansowa szpitala powoli zaczyna się poprawiać. W kwietniu szpital i poradnie specjalistyczne przyniosły straty w wysokości 170 tys. zł, czyli o 101 tys. mniej niż w marcu br. W łosickim szpitalu wypowiedzenie z pracy otrzymało 60 osób, w tym kilkunastu pracowników zostało zwolnionych
z powodu spożywania alkoholu w miejscu pracy. 30 maja br. Rada Społeczna SP ZOZ w Łosicach przyjęła uchwałę
o utworzeniu Oddziału Rehabilitacji
w Szpitalu Powiatowym, wyraziła zgodę na przekształcenie oddziału chirurgicznego w Zespół Chirurgii Jednego Dnia (na 12 łóżek) oraz na włączenie oddziału dziecięcego do oddziału wewnętrznego (dziecięcy będzie jego pododdziałem).

Oddział VI w Garwolinie nadal zawieszony
Rada Społeczna Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu przedłużyła do końca sierpnia decyzję o ograniczeniu działalności Oddziału VI Garwolińskiego Szpitala Psychiatrycznego.

Dyżur karetki w Gończycach
W czerwcu br. w Gończycach, w gminie Sobolew, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie uruchomił całodobowy dyżur karetki reanimacyjnej.

Dzięki temu jest możliwy szybszy dojazd do pacjentów na terenie czterech gmin położonych w północnej części powiatu oraz przewiezienie ich do szpitala.

Archiwum