21 września 2008

Jakość życia z astmą

Głównym celem V Międzynarodowej Konferencji „Astma – Alergia – POChP. Chory – Lekarz – Pielęgniarka”, która odbyła się w dn. 25-28 czerwca br. w Warszawie, było upowszechnienie wiedzy na temat chorób układu oddechowego, ich przyczyn oraz metod terapeutycznych.

Im więcej pacjent wie, tym łagodniej choruje – mówi prof. dr hab. med. Anna Doboszyńska, główna organizatorka konferencji. – Dzięki tej wiedzy znacząco poprawia się jakość życia pacjentów, ale muszą oni zmienić swoje przyzwyczajenia dotyczące pracy, odżywiania się, spędzania czasu wolnego oraz seksu.
W konferencji uczestniczyli nie tylko lekarze specjaliści i pielęgniarki – z Grecji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Kanady i Polski – ale również pacjenci. Jej 5 podstawowych celów to: uświadomienie konieczności edukacji chorych, dążenie do wprowadzenia jak najszerszego zakazu palenia, propagowanie rehabilitacji pulmunologicznej, opieki paliatywnej w nieuleczalnych chorobach układu oddechowego oraz dążenie do wprowadzenia specjalizacji z pulmunologii dla pielęgniarek.
Założenia konferencji pozwoliły włączyć ją w ten nurt współczesnej medycyny, którego istotą jest leczenie
przez zespół specjalistów (lekarz, pielęgniarka, rehabilitant i inni), a niezwykle ważna jest współpraca z chorym, jego wiedza o chorobie i odpowiedzialność za własne zdrowie.
mkr

Archiwum