14 września 2008

Kongres medycyny sportowej

W dn. 10-12 października br. w Warszawie, w Centrum Olimpijskim, pod hasłem „Rola medycyny sportowej w sporcie wyczynowym”, odbędzie się Międzynarodowy „Olimpijski” Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.

Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej od kilku lat realizuje program szkoleń – tzw. ABC medycyny sportowej dla lekarzy różnych specjalności, którzy uzyskują stosowny certyfikat uprawniający do sprawowania opieki medycznej nad osobami uprawiającymi sport do 21. roku życia.
Kongres będzie interdyscyplinarnym spotkaniem naukowo-szkoleniowym, adresowanym do środowiska sportowego i medycznego. Wezmą w nim udział instruktorzy, trenerzy, działacze sportowi, nauczyciele WF, lekarze specjaliści medycyny sportowej, przedstawiciele innych nauk związanych ze sportem i aktywnością ruchową, pielęgniarki szkolne i in. Zostaną zaprezentowane najistotniejsze problemy związane ze sportem wyczynowym, sportem osób niepełnosprawnych oraz szeroko pojętą aktywnością fizyczną społeczeństwa – od wieku dziecięcego do późnej starości.
Podstawowy cel Kongresu to ukazanie roli aktywności ruchowej w profilaktyce, a także w kompleksowym leczeniu i rehabilitacji najpowszechniejszych chorób cywilizacyjnych: schorzeń narządu ruchu, chorób układu sercowo-naczyniowego, cukrzycy, astmy, a także chorób nowotworowych, neurologicznych, wybranych schorzeń metabolicznych i in. Termin został wybrany celowo – po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich (Pekin 2008) – atmosfera sportu i upowszechnienia aktywności ruchowej w społeczeństwie powinna wpłynąć na skuteczność promocji zdrowego, aktywnego trybu życia.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr n. med. Wiesław Tomaszewski

Komitet Organizacyjny – tel./fax: (0-22) 834-67-72,
tel. 405-42-72, tel. kom. (0) 601-227-899;
e-mail: nauka@medsport.pl

Archiwum